Ključna uspostava dijaloga na definisanju najboljih rješenja za zaštitu prirode u Zeničko-dobojskom kantonu

Published by Eko Forum on

Eko forum je u okviru Projekta Zaštita prirode na teritoriji grada Zenica, u petak bio domaćin sastanka organizacija civilnog društva sa predstavnicima ŠPD ZDK, koje upravlja Parkom prirode Tajan, čime je otvoren dijalog sa institucijama nadležnim za brigu o područjima prirode u Zeničko-dobojskom kantonu. Ovo je nastavak saradnje udruženja uključenih u implementaciju projekata zaštite prirode s područja ZDK, koja je počela stvaranjem neformalne Koalicije za zaštitu prirode, u septembru na Matinskom visu.

U prostorijama Eko foruma razgovaralo se o inicijativama organizacija civilnog društva, vezanim za uspostavljanje zaštićenih područja prirode u Zeničko-dobojskom kantonu. Na inicijativu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, o trenutom stanju i mogućim rješenjima, koja bi osigurala dugoročno i održivo upravljanje zaštićenim područjima, sa predstavnicima Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona, razgovarali su članovi neformalne Koalicije za zaštitu prirode, koja je uspostavljenja na Konferenciji o zaštićenim područjima, održanoj u septembru na Matinskom visu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici UG Fojničani Maglaj, PD Vis Žepče, Snik Atom Zavidovići, Eko Tvrtkovac Zenica, Eko Turist Vareš, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Javnog preduzeća Šumsko–privredno društvo ZDK i Fond za zaštitu okoliša FBiH. U razgovorima su učestvovali i predstavnici WWF Adria i USAID, koji podržavaju inicijative nevladinog sektora na uspostavi novih zaštićenih područja.

Doneseni su slijedeći zaključci:

Nastavlja se saradnja između organizacija civilnog društva na zagovaranju uspostave novih zaštićenih područja prirode u Zeničko-dobojskom kantonu i jačanje kapaciteta civilnog sektora na identifikaciji i zagovaranju najboljih rješenja za upravljanje zaštićenim područjima u BiH;

Nastavljaju se aktivnosti na uspostavi konstruktivnog dijaloga sa institucijama koje se bave zaštitom, upravljanjem i korištenjem prirode, kao i sa organima vlasti, nadležnim za zaštitu prirode u Zeničko-dobojskom kantonu i u cijeloj BiH; 

Utvrđeni su zajednički ciljevi organizacija koje provode inicijative za uspostavljanje novih zaštićenih područja u Zeničko-dobojskom kantonu: 

  1. formiranje javne ustanove koja će se baviti pitanjima zaštite prirode i upravljanja zaštićenim područjima na nivou Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije BiH; 
  2. integracija pozitivnih praksi iz država Evropske unije u zaštiti prirode u sistem upravljanja zaštićenim područjima u BiH; 
  3. zagovaranje rješenja, propisanih direktivama Evropske unije, koja se tiču zaštite prirode;

Zaključeno je da će se u rješavanje problematike postojećih i zagovaranje uspostave novih zaštićenih područja prirode, kao i formiranja javne kantonalne ustanove za zaštićena područja prirode, uključiti stručne osobe i organizacije iz oblasti šumarstva;

Zaključeno je da će organizacije civilnog društva i Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona zajednički definisati prirodna područja od zajedničkog interesa u novim zastićenim područjima; Pozivaju se i ostale organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prirode iz cijele Bosne i Hercegovine da se pridruže Koaliciji za zaštitu prirode, kako bismo osnažili rad na zagovaranju najbojih rješenja u ovoj oblasti.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.