Mjera pravde u BiH: Život pored poligona Željeznica na Kanalu

Published by Eko Forum on

Kanal, zeničko naselje čiji se stanovnici rađaju, žive i umiru u prašini Željezare i uz buku vozova. Takoreći, njihovi životi su predodređeni surovom intervencijom u prirodi sjeveroistoka industrijskog grada, iz ’40-ih godina prošlog vijeka, kada su omladinske radne brigade na ovom mjestu prokopale kanal koji će skrenuti tok rijeke Bosne i omogućiti dogradnju fabričkih pogona.

I danas ovdašnje porodice žive uz željezarske dimnjake i transport Željeznica. No, u godinama tranzicije, u kojima dva nekadašnja privredna diva svoje poslovanje prilagođavaju novim uslovima tržišta, ne mareći za ljude i okoliš, taj je suživot mještanima Kanala neprestana noćna mora.

Suočeno s problemima u poslovanju i u uslovima smanjenog obima rada, JP Željeznice Federacije BiH počelo je sa iznajmljivajem poligona privatnicima, koji na tim prostorima razvrstavaju, režu, utovaraju i istovaraju otpad, većinom željezni, onako kako to privatnik radi “i dan i noć”. Jedna od tih lokacija u protekle dvije godine je prostor stare željezničke stanice na Kanalu.    

Buka i prašina sa radilišta za ove ljude odavno su normalan dio svakodnevnice. Kuće izgrađene uz samu ogradu željezničkog poligona, već su pretrpjele oštećenja od vibracije mašina. 

“Svaki dan, ranim jutrom budi nas bager. Satima se prenose ture željeznog otpada, utovaraju se u vagone i negdje odvoze. Krovovi kuća i okućnice ne možeš očistiti od prašine koja svjetluca na suncu. Od smrada i dima djeca će nam oboljeti”, ogorčen je Esnaf Pašić, koji je sa nekoliko komšija pokrenuo aktivnosti oko pripreme peticije sa zahtjevom stanovnika Kanala da se ovoj praksi stane ukraj.

Dopis su ranije slali Federalnoj inspekciji, sa apelom, praćenim peticijom mještana, da preduzeću Modernizacija d.o.o. iz Gračanice, sa sjedištem u Zenici, “koja svakodnevno ugrožava život ljudi utovarom otpada, stvarajući nesnosnu buku i prašinu štetnu po zdravlje ljudi, a posebno djece, jer se nalazi na oko 15 metara od kuća”, naloži zabranu aktivnosti na poligonu Željeznica FBiH na Kanalu. Odgovor nisu dobili. Uz podršku Mjesne zajednice Pehare, na istu adresu šalju isti zahtjev s peticijom, 26. maja. Dva dana prije isteka 30-dnevnog roka, odgovora iz FUZIP-a nema.

U međuvremenu, nadležni inspektor za okoliš obavio je nadzor i JP Željeznice Federacije BiH, kao isključivo odgovornom subjektu, shodno Zakonu o upravljanju otpadom FBiH, naložio  “mjere za smanjenje i eliminaciju negativnog uticaja”, stoji u odgovoru FUZIP-a na upit Eko foruma o rezultatima eventualnog inspekcijskog nadzora na ovoj lokaciji. Pitali smo i da li Željeznice raspolažu odgovarajućim dozvolama za radnje kojima ovo privatno preduzeće ugrožava zdravlje stanovnika Kanala.

“JP Željeznice Federacije BiH nema obavezu prijavljivanja aktivnosti u vezi sa izvršavanjem obaveza iz zaključenih obligacionih ugovora, te posjeduju okolinsku dozvolu broj UPI 05/2-02-19-5-39/20, izdatu od Federalnog ministarstva okoliša i turizma 9.10.2020.”, glasi odgovor FUZIP-a. Ukratko, zahvaljujući pribavljenoj okolinskoj dozvoli, Željeznice na svojim poligonima mogu da rade šta hoće, tačnije privatnici koji te prostore rentaju. Sve dok im se ne nalože “mjere za smanjenje i eliminaciju negativnog uticaja”, koje su se u ovom slučaju, prema Pašićevim riječima, svele na sljedeće: “Hinjski izvlače vagon po vagon. Nastavili su i sa paljenjem guma. Nedjelju “ubijaju” klasično, iako smo čuli da im je zabranjen rad vikendom. Tovare sve do zadnje kasine i po temperaturi od 39 stepeni. Prašina i dalje dolazi nama.”

Mještani Kanala planiraju blokirati prilaz poligonu Željeznica FBiH na Kanalu. To je, kažu, jedino što im preostaje u njihovoj agoniji, jer dvije godine “papirnate” borbe nestalo je zajedno sa nekoliko porodica koje su se u međuvremenu iselile.   Po mjeri pravde u Bosni i Hercegovini.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.