U Tetovu zrak manje zagađen nego 2019. godine, u Centru i Radakovu više

Published by Eko Forum on

Dnevne prosječne koncentracije sumpor dioksida ne smiju biti veće od tolerantne vrijednosti više od 3 dana, a koncentracije prašine PM10 više od 35 dana tokom jedne godine. Tokom 2020. godine u Tetovu broj takvih dana smanjio se u odnosu na 2019. godinu, ali se u Centru i Radakovu povećao. Broj “sumpornih” dana u Zenici sada je u prosjeku 25 puta, a broj “prašnjavih” dana 3,7 puta veći od dozvoljenog broja dana.

Zvanični izvještaji o kvalitetu zraka za 2020. godinu pokazuju da se kvalitet zraka u Tetovu popravlja. Od 2014. godine, kad smo imali 252 dana s dnevnim prosjecima koncentracija SO2 iznad tolerantne vrijednosti od 125 µg/m3, zvanični izvještaji za 2020. godinu koje objavljuje Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove grada Zenice pokazuju da je u Zenici na mjernom mjestu Tetovo tokom 2020. godine bilo 66 dana s dnevnim prosjecima koncentracija SO2 iznad tolerantne vrijednosti. Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka u FBiH propisano je da broj dana s prekoračenjem tolerantne vrijednosti ne smije biti veći od 3 dana tokom kalendarske godine.

SO2
Broj dana s dnevnim prosjekom SO2 > 125 µg/m3 na mjernom mjestu Tetovo

Na drugim mjernim mjestima došlo je do pogoršanja kvaliteta zraka. Na mjernom mjestu Radakovo, broj dana s dnevnim prosjecima koncentracija sumpor dioksida iznad tolerantne vrijednosti povećan je sa 44 na 83 dana, a na mjernom mjestu Centar sa 42 na 75 dana.

Broj dana s dnevnim prosjekom SO2 > 125 µg/m3 na tri mjerna mjesta

Broj dana s prosječnim dnevnim koncentracijama prašine PM10 iznad tolerantne vrijednosti od 53 µg/m3 tokom 2020. godine na mjernom mjestu Tetovo bio je 143, na mjernom mjestu Radakovo 122, a na mjernom mjestu Centar 124. Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka u FBiH propisano je da broj dana s prekoračenjem tolerantne vrijednosti ne smije biti veći od 35 dana tokom kalendarske godine.

Broj dana s dnevnim prosjekom PM10 > 53 µg/m3

Podataka o koncentracijama benzena, fine prašine PM2.5, BTEX i PAH u česticama prašine i dalje nema, iako su to zagađujuće materije u zraku koje imaju daleko veće posljedice po ljudsko zdravlje nego lebdeće čestice PM10 i sumpor dioksid.

Na osnovu raspoloživih podataka, može se zaključiti da se kvalitet zraka u Tetovu poboljšao u odnosu na 2019. godinu, što je vjerovatno posljedica manjih emisija sumpor dioksida i prašine PM10 iz metalurških postrojenja, ali se u drugim dijelovima grada kvalitet zraka pogoršao, i to posebno tokom zimskih mjeseci.


Misli o prirodi!Ova informacija objavljena je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.