Sa 15 godina zakašnjenja, Vlada ZDK donijela plan zaštite zraka u ZDK

Published by Eko Forum on

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 53. sjednici održanoj 30.4.2020. godine donijela je “Akcioni plan zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona”. U procesu donošenja ovog dokumenta nije bila uključena javnost, nije bilo javnih rasprava, a donesen je sa zakašnjenjem od 15 godina. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u ZDK samo od posljedica zagađenja godišnje umre oko 800 ljudi. Da je ovaj plan bio usvojen i da se primjenjivao kako je bilo planirano, prije 15 godina, mogli smo spasiti 12 hiljada života.

U područjima FBiH u kojima su nivoi zagađenja zraka viši od graničnih vrijednosti Zakon o zaštiti zraka iz 2003. godine propisao je da Kanton u roku od dvije godine treba donijeti “Kantonalni akcioni plan zaštite kvaliteta zraka”. To znači da smo ovaj plan trebali imati još 2005. godine.
Inicijativu bivšeg poslanika u Skupštini ZDK Samira Lemeša, iz aprila 2017, Skupština ZDK usvojila je u decembru 2018. godine, i zadužila Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoline, da u roku od 90 dana izradi Plan. Realizacija tog zaključka čekala je punih 9 mjeseci. Vlada ZDK je tek 27.9.2019. donijela odluku o pokretanju postupka izrade Plana, kojom je povjerila i platila Institutu “Kemal Kapetanović”, da taj posao završi u roku od 6 mjeseci. Institut je krajem februara 2020. nadležnom ministarstvu dostavio prijedlog Plana.

Odluka Skupštine ZDK iz decembra 2018. godine

Plan predviđa 40 mjera, koje bi se realizovale do 2030. godine. Za realizaciju 9 mjera je potrebno obezbijediti 3 miliona KM, 8 mjera ne iziskuju nikakve troškove, a za čak 23 mjere nema procjene troškova nego će se raditi “prema posebnim predračunima”. Godišnji budžet ZDK za zaštitu okoliša je 4 do 5 miliona KM, pa se može očekivati da se ovi “posebni predračuni” prilagođavaju potrebama politike, a ne stvarnim potrebama za očuvanje zdravlja ljudi i zaštitu okoline.

Akcioni plan sadrži detaljan opis mjera i projekata za smanjenjenje zagađivanja zraka, odnosno poboljšanje i zaštitu kvaliteta zraka. Mjere su zasnovane na načelima održivog razvoja, supstitucije, integralnog pristupa, učešće javnosti, te saradnje i podjele odgovornosti u ostvarivanju definisanih ciljeva za poboljšanje i zaštitu kvaliteta zraka u planiranom vremenu kako bi se obezbjedili uslovi za zaštitu zdravlja stanovništva i efikasniji razvoj Zeničko-dobojskog kantona zasnovan na usklađivanju ekonomije sa društvenim potrebama i kvalitetom okoliša.

Za praćenje i koordinaciju realizacije akcionog plana te analize i ocjene postignutih efekata autori predlažu formiranje stručnog tima, kojeg bi imenovala Vlada ZDK u roku od 30 dana od usvajanja Plana od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na planski period određen rokovima realizacije akcionog plana.
Nastavljajući dosadašnju praksu ignorisanja organizacija civilnog društva, autori Plana ne žele ni u ovom u stručnom timu predstavnike nevladinih organizacija, a u tekstu Plana naveli su neistinu da su u proces izrade bile uključene nevladine organizacije, javnost i mediji?!?

Proces izrade ovog planskog dokumenta organiziran je na demokratskim principima uz potpunu transparentnost, prisustvo i pristup svim informacijama, te uz uključivanje svih relevantnih sudionika (predstavnika kantonalnih, gradskih i općinskih organa vlasti, te javnog, poslovnog i privatnog sektora, nevladinih organizacija, javnosti i medija) na području Zeničko-dobojskog kantona, što ovom planskom dokumentu daje poseban kvalitet.

Odlukom Vlade o donošenju Plana kaže se da ista stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama ZDK, iako je zaključkom Skupštine ZDK iz decembra 2018. bilo planirano da se u skupštinsku proceduru dostavi Nacrt Plana, kako bi nakon usvajanja od strane Skupštine ovaj dokument mogao ići u javnu raspravu. Kako nismo imali priliku pratiti izradu ni učestvovati u izradi ovog dokumenta, ne znamo hoće li o njemu odlučivati Skupština ZDK, iako je to bilo planirano za novembar 2019. godine. U programu rada Skupštine za 2020. godinu nije planirana nijedna tačka dnevnog reda u vezi zaštite okoliša.

Akcioni plan kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona (download PDF)


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *