Radionica i prezentacija studije o transparentnosti principa “Zagađivač plaća” u FBiH

Published by Eko Forum on

Princip “zagađivač plaća” prvi put je spomenut u preporuci međunarodne Organizacije za ekonomsku saradnji i razvoj (OECD) u maju 1972. godine. Taj princip uveden je u Zakon o zaštiti okoliša FBiH još 2003. godine, a realizuje se kroz Fond za zaštitu okoliša FBiH. Analizom raspoloživih podataka uočeno je da su nedovoljno transparentne i uplate naknada od strane zagađivača, ali i trošenje prikupljenih sredstava.

Tokom 2019. godine, izvršili smo analizu na području Federacije BiH, kako bi se povećanjem transparentnosti prikupljanja i raspodjele ovih sredstava unaprijedilo povjerenje građana u organe vlasti, spriječile zloupotrebe i stvarali uslovi za poboljšanja kvaliteta života stanovništva najizloženijeg zagađenju. Rezultat projekta je studija s analizom i preporukama za poboljšanja, koja je predstavljena na ovoj radionici, pornoa.tube namijenjenoj prvenstveno institucijama vlasti koje vrše raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu okoliša at blogginnhold av https://xn--smln-coab.com/ på et lite lån med en betalingsanmerkning.

BMPF

Radionica je dio EU projekta Organizacije civilnog društva kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija, koji uz finansijsku podršku Evropske unije realizuju Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Fondacija “Krila nade” iz Sarajeva.

Nakon prezentacije studije, uslijedila je kvalitetna rasprava na kojoj su prisutni iznijeli svoje stavove i primjedbe na urađenu analizu. Predstavnici Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona izrazili su sumnju u prikazane rezultate, jer iznosi koji su u studiji prikazani kao da su bili na raspolaganju kantonima ne odgovaraju stvarnom stanju, iako su preuzeti iz analitičkih izvještaja Fonda.

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša zahtijevali su da se neki podaci koriguju naknadno, te je dogovoreno da se u narednom periodu što prije zakaže sastanak predstavnika Eko foruma i Fonda kako bi se ispravile sve uočene greške i nedostaci u studiji.

Zastupnici iz federalnog parlamenta iskazali su zabrinutost što samo 30% kantona dostavlja izvještaje o namjenskom utrošku sredstava i najavili su da će u skorim izmjenama Zakona o Fondu insistirati da se raspodjela ovih sredstava kantonima uslovi obavezom izvještavanja. Također su podržali i unapređenje dijaloga između civilnog društva i institucija vlasti.

Predstavnica grada Zenice dala je objašnjenje da realizacija namjenskih sredstava u lokalnim zajednicama kasni zbog kašnjenja u donošenju odluka gradskog vijeća.

Predstavnici nevladinog sektora nisu se složili sa svim predloženim preporukama iz studije, jer smatraju da nije potrebno omogućiti velikim zagađivačima pristup ovim sredstvima. Oni koji zagađuju trebaju vlastitim sredstvima ispunjavati svoje zakonske obaveze, a da se prikupljena sredstva u Fond troše na druge namjene.

Predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma najavila je da će skore izmjena Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zraku FBiH značajno popraviti stanje, ali da implementaciju tih zakona otežava loša koordinacija i nedostatak saradnje na relaciji federacija – kantoni.

Kompletnu studiju možete pročitati u prilogu, a nakon što se održi najavljeni sastanak s predstavnicima Fonda, objavićemo aneks na ovu studiju, kako bi se ispravile uočene greške i nedostaci.0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *