Rezervni plan za izvor toplote za grijanje Zenice

Published by Eko Forum on

otvorenom pismu, koje su juče objavili Forum građana Zenice i Eko forum, a nakon informacije generalnog direktora joint- venture kompanije “Toplana” Zenica da je projekat “potpuno obustavljen”, zahtijevali smo da se pod hitno pripremi rezervni plan za izvor toplote za grijanje.

Kako smo došli u ovu situaciju:

Grad Zenica je godinama talac loših politika i prepucavanja političkih subjekata koji čine gradsko vijeće zajedno s gradonačelnicima. I gradonačelnici i gradski vijećnici podjednako snose odgovornost za sve što se dešavalo u gradu, i dobro i loše.

Prvo smo zbog dugogodišnjih animoziteta dvije najveće političke partije, izgubili godine čekajući na megalomanski projekat KTG koji je na kraju propao, a da niko za to nije odgovarao. Megalomanski, jer niko ne pravi toplanu od 390 MW da bi grijao grad kojem treba 50 MW. Sada smo u sličnoj situaciji, kad se “odmjeravanje snaga” i otvoreni sukob aktuelnog gradonačelnika i gradskog vijeća ponovo negativno odražava na gradske probleme, i umjesto da se nalaze rješenja, imamo nove probleme i prebacivanje odgovornosti.

Odluku da se ide u projekat joint-venture kompanije sa ArcelorMittalom gradsko vijeće donijelo je na osnovu mišljenja tima od 16 eksperata. Timom je rukovodio metalurg, članovi su bili mašinski i metalurški inženjeri i biolozi, tako da je bilo za očekivati da predlože rješenje koje se naslanja na metaluršku proizvodnju. Zanimljivo je da dva člana tima nisu potpisala predloženo rješenje.

U javnoj raspravi u postupku izdavanja okolinske dozvole za novu toplanu nismo dobili odgovore na naša pitanja niti su ispunjeni naši zahtjevi da se koksni plin prečišćava prije sagorijevanja, kako to propisuju BAT referentni dokumenti Evropske Unije. Finansijski aspekti nove toplane nikad nisu objelodanjeni, i nije objašnjeno zašto će svaki od tri kotla biti plaćen podizvođaču iz Hrvatske po 2,5 miliona KM više od stvarne cijene, kakve veze turboduvaljka na visokoj peći vrijedna 2 miliona KM ima s grijanjem grada, koja je stvarna cijena koksnog i visokopećnog plina i pod kojim uslovima će se isporučivati toplota za grad? Ne čudi onda da projekat s toliko nedostataka i otvorenih pitanja “dolazi u pitanje”.

Ne znamo ni zašto je ugovor o formiranju joint-venture skriven od očiju javnosti i zašto ga nije usvojilo Gradsko Vijeće. Da li je neko uzeo proviziju za nezakonito sklopljen ugovor?

Prijedlog alternativnog rješenja:

Da grad Zenica ne bi ostao bez izvora toplote za grijanje grada, mora se hitno pristupiti pripremi alternativnog rješenja. Kompanija ArcelorMittal može nastaviti praviti nove kotlove za vlastite potrebe, a grad treba napraviti vlastitu toplanu snage 50 MW, koja će grijati 50 t/h vode na temperaturu 90°C i pritisak 10 bara koliko treba za grijanje grada, umjesto da u toplani od 112 MW grije 200 t/h vode na 420°C i 37 bara koliko treba ArcelorMittalu. Cijena grijanja za građane bi tako zavisila samo od stvarno potrošene energije, a ne od potreba strane kompanije. Ozbiljan energetski bilans grijanja grada nikad niko nije uradio.

Gorivo za takvu toplanu mogao bi biti zemni plin, plinovodom koji je prije rata izgrađen s osnovnom namjenom da se smanji zagađenje zraka. Grad čije su ekskluzivne površine u gradu uzurpirali željezara, KPD i garnizon treba iz federalnog i državnog budžeta dobijati kompenzaciju za uzurpaciju urbanog prostora, koja bi se koristila za subvencioniranje cijene zemnog plina. Nijedan grad u BiH osim Zenice više nema garnizon u centru grada. Toplana bi mogla kupovati i plinove i od ArcelorMittala, ali samo pod uslovom da njihova cijena bude razumna i da se izvrši prečišćavanje tih plinova prije sagorijevanja.

Kako je grad neodgovornim odlukama vlasti pretjerano zadužen i ne može dobiti kredit za izgradnju takve toplane, treba napomenuti da su kamate na štednju u bankama pale ispod 1%, da građani imaju značajna sredstva u bankama, tako da bi im se moglo ponuditi da investiraju u izgradnji nove toplane kao dioničari, odnosno suvlasnici nove toplane. Tako bi toplanom upravljali oni koji se iz nje griju, umjesto strane kompanije čiji je jedini interes ostvarivanje profita po svaku cijenu.

Još jednom pozivamo i Gradsko Vijeće i gradsku upravu na čelu s Gradonačelnikom da se uozbilje i da počnu djelovati u interesu građana.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.