BOF čeličana od 2011 do 2019 – prekršaj ili krivično djelo?

Published by Eko Forum on

Jedan od najvećih izvora zagađenja zraka u Zenici je pogon BOF čeličane. Za smanjenje zagađenja iz tog pogona bilo je planirano da do kraja 2011 godine bude realiziran projekat “sekundarnog otprašivanja” koji bi emisije iz ovog prostojenja doveo u zakonom propisane okvire.

Koristeći finansijsku krizu i složenost projekta kao opravdanje, u oktobru 2013. godine Federalno ministarstvo okoliša, dalo je novi rok za završetak ovog projekta – decembar 2015.

Kad ni drugi rok nije ispoštovan, kao novo opravdanje koristilo se to što je stara okolinska dozvola istekla i čekalo se da se izda nova dozvola. Dozvola je izdata u decembru 2015, a Kantonalni sud u Sarajevu je tu dozvolu u upravnom sporu stavio van snage u martu 2019 jer je bila donesena protivno zakonu.

Znajući i prije presude da nova dozvola za BOF nije dobra, u aprilu 2017 izdata je integralna dozvola za sve pogone ArcelorMittala osim deponije Rača, i u toj dozvoli treći put je prolongiran projekat “sekundarnog otprašivanja” – novi rok bio je oktobar 2018.

Nakon što ni taj rok nije ispoštovan, u februaru 2019 održan je sastanak na kojem su prisustvovali ArcelorMittal, federalno i kantonalno ministarstvo okoliša, tri federalna inspektora, gradska uprava i Eko forum Zenica. Na tom sastanku niko od prisutnih, osim Eko foruma, nije imao nijednu jedinu primjedbu na informaciju o realizaciji mjera iz okolinske dozvole, u kojem je pisalo da će projekat “sekundarnog otprašivanja biti završen u julu 2019”.

Federalna inspekcija je u odgovoru na poslaničko pitanje Kratina Alme, zastupnice u Parlamentu FBiH, iznijela notornu laž da na tom sastanku “Eko forum nije imao značajnih negativnih komentara na prezentaciju ArcelorMittala”. U stvari, istina je da oni koji su plaćeni da nadziru realizaciju okolinske dozvole (ministarstvo i inspekcija) nisu imali nikakvih pitanja niti komentara na kašnjenje i nova odgađanja planiranih mjera, a samo je Eko forum ukazivao na te propuste.

U odgovoru na poslaničko pitanje saznali smo i da Federalna inspekcija nakon presude suda za ljudska prava u Strasbourgu “Muslija protiv BiH” iz 2014. godine ima novo uputstvo za postupanje, po kojem se umjesto prekršajnih postupaka trebaju pokretati krivični postupci pred nadležnim tužilaštvom. Kako su tužilaštva do sada smatrala da ovdje nema elemenata krivičnog djela, a nema ni prekršajnih postupaka, BOF čeličana i dalje može nesmetano da truje Zeničane, projekti se mogu odgađati u nedogled, jer za to niko ne snosi odgovornost, niko ne plaća kazne i ostaje nam samo da se pretvaramo da ovo ne postoji jer mi smo sada “zeleni grad”.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *