Ah ta kućna ložišta…

Published by Eko Forum on

U okviru projekta “Energetsko siromaštvo”, koji je u saradnji s Eko forumom relizovao tuzlanski Centar za ekologiju i energiju, provedena je anketa o načinima zagrijavanja domaćinstava u Zenici. Anketirano je ukupno 500 domaćinstava, a u uzorku je bilo i urbanih i i ruralnih područja. Rezultati ankete pokazuju zanimljiv omjer korištenih energenata, što baca sasvim novo svjetlo na česti izgovor zagađivača i njihovih pomagača iz organa vlasti da “puno više zagađuju kućna ložišta nego industrija”.

Rezultati ankete su pokazali da skoro polovina anketiranih domaćinstava i dalje koristi gradsko grijanje, oko 16% se zagrijava električnom energijom, a kućna ložišta čine oko jedne trećine ukupnog broja domaćinstava.

Međutim, kad se uzmu u obzir vrste goriva, vidi se da ugalj koristi samo 0,4% domaćinstava, kombinaciju uglja i drveta 8,8%, a ostatak kućnih ložišta koristi samo drvo ili pelet. To znači da su emisije SO2 iz kućnih ložišta koja koriste ugalj daleko ispod procenata kojima barataju oni koji štite velike zagađivače.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *