Mini i one malo veće hidrocentrale – čiji su interes?

Published by Eko Forum on

U zemlji u kojoj ništa ne funkcioniše – pogotovo transparentno i legalno, nisu bila novost ni dešavanja u zadnje vrijeme oko izgradnje mini hidrocentrale u Kruščici kod Viteza. Samo nastavak serije sličnih dešavanja na Buni, Bunici, Rakitnici, Glavatićevu, Sutjesci, Ljutoj, Ugru, sutra Sani ili Uni i tako bez kraja u nizu ekoloških zločina van kategorije jer su i napadnute prirodne ljepote van kategorije po vrijednosti.

Neke su možda odbranjene, za neke se vodi borba a neke će tek doći na red. Za čije interese se grade ovakvi objekti, protiv koga se to treba boriti i za koga treba sačuvati ovo neponovljivo prirodno bogastvo? Ne treba biti previše pametan pa doći do odgovora, ali treba biti hrabar, bez oraha u džepu i suprotstaviti se ovakvim organizovanim zločinima za koje sasvim sigurno postoje adrese.

Idemo redom:

 • Nadležna ministarstva u vladama države, entiteta, kantona (ima li kraja)
  Da možda nema korupcije, interesnih lobija i grupa, međustranačkih dogovora i trgovina, podjela na interesne sfere i regije, problem bi se lako riješio na ovom nivou. Ovako svako u svojoj avliji radi šta mu sitni lokalni interesi nalažu i nije ga briga šta će od njega otići onom komšiji iza ograde. Hoće li ostati suho korito bivše rijeke ili potoka, hoće li “crknuti” poljoprivreda, turizam, stočarstvo,…. Tako se fino napravi podjela na Vodno područje Save, pa ono prema moru duž Neretve i naravno, da ne zaboravimo gospodu u RS, i zna se, svako radi šta hoće kod sebe i ne gleda šta će ostati “onom tamo”.
  Ove “odmetnute” agencije koje su rodila nadležna ministarstva su se toliko osilile u ponašanju da čak ni njihove rođene majke nisu u stanju da ih više kontrolišu i drže na uzdi. To su otuđeni centri uticaja koji kontrolišu značajna finansijska sredstva i koji dobrim dijelom propisuju ponašanja aktera u igri. A kako rade, pričekajmo reviziju poslovanja koja će se valjda nekad uraditi i javno objaviti. I usput se podsjetimo Izvještaja o reviziji poslovanja Federalnog fonda za okoliš nedavno objavljenog.
 • Konsultantske kuće za izradu procjena uticaja na okoliš
  Ove ustanove koje bi trebale biti akreditovane i certificirane imaju jednu od najvažnijih uloga u ovim procesima. Čitajući u svakom projektu ovaj separat koji je ključan kod donošenja odluka o građenju energetskih objekata lako se uoči obrazac pisanja ovih separata. Detaljno se nabroji svaki cvijet, drvo, travka, insekt, oni podzemni i nadzemni hodajući i plivajući stvorovi i na kraju izbaci teza – svi će preživjeti i nikom neće biti ništa u novom okruženju. I projekat dobija prolaz i ide u realizaciju. Ali, avaj jer neko i u Europi to pogleda pa tako dođe i Rezolucija usvojena u Europskom parlamentu o BiH kojom se potvrđuje nizak nivo kvaliteta procjene uticaja na okolinu (EIA – Environmental Impact Assessment) i slab kvalitet studija koje rade naše konsultantske kuće. Kada na ovo dodate one naše genetske karakteristike kao kriminal, korupciju, lobije i interesne podjele – eto belaja.
  Usvojenom Rezolucijom pozvana je vlast u BiH da reguliše i nadzire razvoj hidropotencijala u okolišno osjetljivim i potencijalno zaštićenim područjima. očekujući veće učešće javnosti i lokalnih zajednica i nivo transparentnosti kod donošenja odluka. A kako su prošli određeni objekti samo pogledajte kanjon Neretve (duž brana), polje u Gacku, Stanare, korito Ugra, svaku mini-hidrocentralu gdje god bila, …
 • Politika, interesni lobiji i lični interesi
  Kada se ove pojave izmiksaju sa gore spomentim akterima koje kao metastaze nagrizaju i jedu ovu državu, dobijate slučajeve i Kruščice, Ugar, Sutjesku, Bunu, Bunicu, Rakitnicu,… Kada se podijele zone uticaja i utvrde pravila i cijena trgovina, kada u igru uđu mali članovi velikih “timova” SDA, HDZ, SNSD i ostali, eto slučaja za specijalce koji brane najčešće lične uloge kao vitalne nacionalne. Što se u izgrađene objekte ne zaposli niko ili poneko, što ostanu suha korita kao podsjećanje da je ovuda nekad tekla rijeka ili potok manje je važno od toga da sada teče novac u nečiji već pun džep. Uloga nekih od aktera u događajima kao Armina Hadžialića, Abdulaha Bureka, Salke Selmana, Donka Jovića, XY, YX i sličnih neka za sada ostane nedefinisana. Vrijeme i događaji će pokazati kakve su uloge imali. I oni gore spomenuti iz ministarstava i kuća za izradu procjena uticaja na okoliš koji često rade po zadatku i diktatu (nećemo opet spominjati korupciju ili sukob interesa).
 • Nevladin sektor i civilno društvo
  Utjeha je da se pojavio trag onog razmišljanja o zajedničkoj zaštiti ovih prirodnih dobara na prostoru čitave BiH, koja smo naslijedili i koja moramo sačuvati po svaku cijenu za buduće generacije. Sigurno ne može postojati veći javni interes od ovog zadatka. A umjesto ovih ekoloških zločina možemo naći zamjenu i supstituciju u alternativnim izvorima energije, tretmanima otpada svih vrsta, bio-gorivima, racionalnoj potrošnji energije, uštedama itd. Svih ovih činjenica je Europa već odavno postala svijesna jer znaju da jednom uništen prirodni resurs je trajno i bespovratno izgubljen. Zato pozdravljamo akciju i podršku eko aktivista i iz drugih gradova i nadamo se da je ovo početak jednog drugačijeg razmišljanja u ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Valjda u subotu 09.09.2017.g. u 12h na Kruščici neće biti ponovo specijalaca i koga li će štititi.

Kruščica

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.