Imamo i energetsko siromaštvo, pored ostalih!

Published by Eko Forum on

U medijima je najavljeno pokretanje projekta smanjenja energetskog siromaštva, koje je u velikoj mjeri rašireno i u BiH. Švicarski Caritas, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle kao nosiocem projekta, te Eko Forum iz Zenice i organizacija Sadnice mira iz Zavidovića, su zajednički pokrenule projekat promocije i edukacije stanovništva u gradskoj i ruralnoj sredini, s ciljem upoznavanja stanovništva o racionalnoj upotrebi i smanjenju potrošnje energije.

Prema parametrima koji su postavljeni u EU, svako domaćinstvo koje u odnosu na ukupne prihode u domaćinstvu troši više od 10% prihoda na troškove grijanja i utroška el.energije, spada u kategoriju potencijalno ugroženih i energetski siromašnih. Imajući u vidu trenutnu situaciju u BiH, gdje imamo preko 535.000 nezaposlenih, preko 200.000 lica koja imaju minimalnu penziju od 326 KM, 600.000 osoba koje žive ispod praga siromaštva sa do 5 KM dnevno, gdje preko 85% porodica nema ukupne prihode koji pokrivaju prosječnu potrošačku korpu, vidljivo je da prema naprijed definisanim kriterijima preko 80% stanovništva u BiH spada u kategoriju energetske sirotinje. Još jedan od negativnih rekorda na dugom spisku istih u ovoj nesretnoj BiH.Tri su osnovna razloga za ovo stanje, i to:

  • prvi i najznačajniji, nedovoljan ili nikakav prihod koji je rezultat opšteg stanja u društvu,
  • visoka cijena energije i energenata, koji je u poređenju sa ukupnim prihodima znatno veći nego u razvijenim zemljama EU, i
  • visoki gubici u potrošnji energije svakog oblika, koji su rezultat neracionalne potrošnje i velikih gubitaka nastalih slabom gradnjom i nedovoljnim ulaganjima u izolaciju i racionalnu potrošnju iste.

Smanjena ulaganja u ove segmente su direktna posljedica opšteg siromaštva, kao i dijelom zbog slabe edukacije i obrazovanja stanovništva u ovoj oblasti.

Na uvodnoj radionici projekta, održanoj 14.4.2017 u 10 sati, u sali hotela “Dubrovnik”, u prisustvu članova Eko Foruma iz Zenice i drugih zainteresovanih kandidata, prezentiran je uvodni materijal iz ovog projekta. Predavaći su bili Džemila Agić, predsjednica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, i Vanja Rizvić, stručni saradnik na projektu. Na radionici su evidentirani potencijalni kandidati za energetske savjetnike, koji će u narednom periodu, nakon stručne edukacije, aktivno raditi na projektu na području grada Zenice i bližeg ruralnog područja.

Glavni cilj projekta je da se u odabranih 500 domaćinstava na području Zenice izvrši detaljno snimanje postojećeg stanja potrošnje energije, te da se provede stručna edukacija, sa naglaskom na načine i uslove korištenja energije i mogućnosti uštede, radi smanjenja disproporcija u potrošnji i mogućnostima podmirenja tih troškova.

Ove aktivnosti će se provesti u dva ciklusa, u ljetnom i u zimskom periodu, sa razmakom od 6 mjeseci. Prilikom prve posjete, anketiranim domaćinstvima će se uručiti poklon u vidu malog seta LED sijalica, produžnog kabla sa prekidačem za isključivanje uređaja koji rade u tzv. Standby načinu rada (TV, računari, monitori i sl.), te kućnog termometra, radi praćenja sobne temperature u periodu grijanja prostora.

Upotrebom ovih malih priručnih elemenata, bit će moguće i ostvariti neke uštede u potrošnji energije, što će se pokušati i registrovati, te na taj način edukovati i pokazati mogućnosti štednje i smanjenja utroška energije. Uštede bi se postigle malom promjenom ponašanja u domaćinstvima, uz minimalna materijalna ulaganja. Zato je edukativna strana ovog projekta veoma važna, jer stavlja naglasak na promjenu svijesti, načina razmišljanja i ponašanja stanovništva.

Realizacija ovog projekta otvara mogućnost za čitav niz daljih aktivnosti, od edukacije do izgradnje čitavih objekata ili pojedinačnih segmenata (termoizolacija, kvalitetna stolarija, uređaji za grijanje, klimatizaciju, ventilaciju i sl.). Imajući u vidu starost stambenih objekata i njihovu dotrajalost, majkavosti i propuste u gradnji, ekonomsku situaciju i materijalne mogućnosti stanovništva, kao i opšti nivo obrazovanja u oblasti potrošnje i uštede energije, otvara se ogroman prostor za djelovanje.

Razviti svijest da energija i njeni izvori nisu, bar do danas, beskonačni, da dobijanje i neracionalna potrošnja energije imaju razorne posljedice po stanje i bliže okoline i cijele planete, shvatajući i trenutne egzistencijalne probleme u našem svakodnevnom životu, bit će veliki i dugoročni zadatak u našim daljim aktivnostima.

Energetsko siromaštvo
Energetsko siromaštvo


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *