Hidroelektrana Janjići – poziv na javnu raspravu u petak, 15.1.2016 u 10 sati

Published by Eko Forum on

Investitor JP “Elektroprivreda BiH“, d.d. Sarajevo – Vilsonovo šetalište 15, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o uticaja na okoliš za – pogon planirane izgradnje HE Janjići instalisanog kapaciteta 16,00 MW.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je kozorcij, HEIS, OIKON i Geonatura, Sarajevo. U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo – pogon planirane izgradnje HE Janjići instalisanog kapaciteta 16,00 MW. je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.

Javna rasprava će se održati u prostorijama osnovne škole „Enver Čolaković“ u Janjićima, ulica Sarajevska 410, 15.01.2016. godine sa početkom u 10,00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma M. Marulića 2 41 71000 Sarajevo

Studija o utjecaju na okoliš HE Janjići >>

Studija
Okrugli sto

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *