Poziv na javnu tribinu

Published by Eko Forum on

Udruženja Eko forum iz Zenice, BiH i Arnika iz Praga, Češka Republika, zajednički realizuju projekat “Pravna zaštita žrtava zagađenja okoliša u Srednjoj Bosni “. U okviru projekta organizujemo javnu tribinu “Treći stub Arhuške konvencije: pristup pravdi”, koja će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Fakultetska 5 u četvrtak, 16.4.2015 s početkom u 12:00 sati. Cilj tribine je razmjena informacija i uspostavljanje saradnje između zainteresovanih pravnih stručnjaka, ekoloških aktivista i žrtava zagađenja okoliša.

Agenda:

11:45 – 12:00Registracija i upoznavanje učesnika 
12:00 – 12:10Uvodno obraćanje– Dr.Sc. Dževad Drino,
  Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
– Dr.Sc. Samir Lemeš, Eko forum Zenica
12:10 – 12:40Prezentacija: Eko forum Zenica 2009-2015:
od protesta do pristupa pravdi
– Dr.Sc. Samir Lemeš, Eko forum Zenica
12:40 – 13:00Prezentacija: Češka iskustva u pravnoj zaštiti građana od zagađenja okoliša– Martin Skalsky, Arnika, Češka Republika
13:00 – 14:30Diskusija i debata o mogućim pravnim instrumentima za zaštitu žrtava zagađenja i za sankcionisanje odgovornih– Dr.Sc. Dževad Drino,
  Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
– Dr.Sc. Spahija Kozlić,
  Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
– Đorđe Stefanović
– Mirna Delalić
14:30 – 15:00Izjave za medije 


Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 14.4.2015 na e-mail igda@ekoforumzenica.ba ili telefon 032/405050.

Aarhuška konvencija (Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u odlučivanju i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču okoline) je međunarodni ugovor koji povezuje oblast zaštite okoliša i ljudskih prava. Usvojena je na inicijativu Ekonomske komisije Ujedinjenih Nacija za Evropu (www.unece.org) na Četvrtoj ministarskoj konferenciji “Okoliš za Evropu” održanoj 25.8.1998. godine u gradu Aarhusu u Danskoj. Bosna i Hercegovina je tu konvenciju ratifikovala 15.9.2008. godine i time postala 42. zemlja članica potpisnica konvencije, čime se obavezala na njenu primjenu i izvještavanje o implementaciji. Suština Konvencije se može opisati jednom rečenicom: “Svaka osoba ima pravo da bude informisana, da bude uključena u donošenje odluka i da ima pristup pravosuđu u pitanjima okoliša”. Konvencija se zasniva na tri stuba, odnosno pruža tri fundamentalna prava građanima i nevladinim organizacijama:
1. Pristup informacijama,      
2. Učešće javnosti u procesu donošenja odluka i
3. Pristup pravosuđu


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *