Aerozagađenje i zdravlje

Published by Eko Forum on

Na sjednici Općinskog vijeća Zenica održanoj 27.11.2013 prezentirana je “Analiza pojavljivanja oboljenja koja mogu biti uzročno povezana sa aerozagađenjem u Zenici i Kantonu 2004-2011” koju je pripremio i prezentirao Kantonalni zavod za javno zdravstvo.

U toj “Analizi” je glavni akcent stavljen na pušenje kao uzročnika 85% slučajeva karcinoma pluća. Povezanost karcinoma pluća i pušenja nije sporna. Sporno je, međutim, da su tu izostavljena druga oboljenja koja nisu povezana samo s pušenjem, nego sa aerozagađenjem: karcinomi respiratornog i digestivnog trakta, urogenitalnih i ženskih organa, nervnog sistema, krvi i kože. Sporno je što se Zenica posmatra kao cjelina, umjesto da se razdvoji na područja koja su direktno pod utjecajem aerozagađenja (Tetovo, Pehare,…) od područja koja su manje ugrožena (Šerići, Nemila, Drivuša,…). Tako se stvara lažna slika da su Olovo i Breza u većoj opasnosti od Zenice i minimizira se utjecaj industrijskog aerozagađenja.

Zaboravljen je izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koji je utvrdio da je urbano aerozagađenje uzročnik 1.300.000 smrtnih slučajeva godišnje, a da postoji ogromna disproporcija učešća siromašnih zemalja u tom broju (Studija WHO iz 2011). Zanemaruje se činjenica da se istraživanja koja provode razvijene zemlje ne mogu primijeniti u BiH, iz prostog razloga što BiH, a posebno Zenica, ima probleme koje su zapadne zemlje riješile prije 30 godina. Oni više ne koriste tehnologije koje uzrokuju naše probleme i nivo industrijskog aerozagađenja je neuporediv sa stanjem zraka u Zenici. U tim zemljama se koncentracija 500 µg/m3 SO2 ograničava na 10 minuta, dok je u FBiH ta granica 3 sata, a i tolika prekoračenja se u Zenici ignorišu.

Slažemo se samo sa posljednjom rečenicom iz “Analize”, da je potrebno provesti detaljnije i opsežnije istraživanje, jer je ovakav dokument neupotrebljiv.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.