Premijer ZDK

Kantonalni premijer i ministar posjetili Eko forum

Sjedište Eko foruma su u ponedjeljak, 8. jula posjetili premijer ZDK Munib Husejnagić, Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Edin Terzić, i savjetnik premijera Džemaludin Ramić. Na sastanku su im predstavljeni aktuelni projekti Eko foruma: IPA projekat “Efektivna koalicija”, pilot projekat kompostiranja u školama, prijedlozi Read more…