Javna rasprava o grijanju

Published by Eko Forum on

Općinsko vijeće je u javnu raspravu uputilo “Nacrt odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem” i “Nacrta uslova na isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže“. Javna rasprava je otvorena do 26.6.2012. godine, a Eko forum je sredinom maja pozvao građane da se u našim prostorijama upoznaju i sa sadržajem ovih dokumenata i sa BH i međunarodnim standardima koji tretiraju ovu problematiku, te da nama dostave prijedloge za poboljšanje ovih dokumenata. Nažalost, građani su se slabo odazvali našem pozivu, što pokazuje njihovu nezainteresovanost i neinformisanost. Možda su tome doprinijele visoke temperature u junu ove godine (ko razmišlja o grijanju kad je vani +35°C), ali se građani moraju aktivnije uključiti u donošenje ovakvih odluka.
Eko forum smatra da prijedlozi Odluke i Uslova vode do uništavanja javnog preduzeća Grijanje, jer su usmjereni protiv potrošača, njihovim odredbama se krše ljudska prava, i dovešće do daljeg smanjenja broja korisnika, povećanog zagađenja zraka i ekonomskog opterećanja na građane.
Zenici je potreban kvalitetan, pouzdan, ekološki prihvatljiv, ekonomski održiv i siguran sistem zagrijavanja. Gradsko grijanje koje izgubi 10% korisnika za 5 godina, od čega trećinu samo u 2011. godini, ne ispunjava ni jedan od nabrojanih kriterija. Zenica mora razmišljati o alternativnim izvorima toplotne energije, jer nepouzdanost i visoka cijena postojećih (ArcelorMittal), te neizvjesnost realizacije planiranih rješenja (KTG) će dovesti do daljeg urušavanja postojećeg sistema. Stimulativnim, a ne restriktivnim mjerama treba:
– povećati broj korisnika,
– tako ojačati ekonomsku bazu za unapređenje sistema,
– povećati energetsku efikasnost i smanjiti gubitke, i
– istovremeno obezbijediti stabilan i jeftin izvor energije, kao što je Termoelektrana Kakanj.
Od Općinskog vijeća ćemo zahtijevati da organizuje prezentaciju nedavno usvojenog Elaborata j.p. Elektroprivreda BH o daljinskom grijanju Zenice iz Termoelektrane Kakanj, kako bi se grad na osnovu raspoloživih informacija mogao opredijeliti za najpovoljniji izvor toplotne energije, a time i za buduća strateška ulaganja u ovaj važan dio gradske infrastrukture.

Stručna komisija Eko foruma je usaglasila primjedbe na predložene dokumente i danas smo ih dostavili Općini Zenica. Na našoj web stranici (www.ekoforumzenica.ba) možete pročitati sadržaj naših primjedbi.

Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem
 Prijedlog J.P. Grijanje :Prijedlog udruženja “Eko forum” :
Član 13(2) Isporuka toplotne energije u sezoni grijanja može se obustaviti u slučajevima većeg kvara na kotlovskim postrojenjima Proizvođača toplotne energije, kao i u slučajevima kada je vanjska temperatura +14ºC i ima tendenciju rasta.(2) Isporuka toplotne energije u sezoni grijanja može se obustaviti u slučajevima većeg kvara na kotlovskim postrojenjima Proizvođača toplotne energije i kvara na vrelovodnoj mreži. U slučajevima kada je vanjska temperatura +14ºC i ima tendenciju rasta, režim grijanja treba voditi prema temperaturnom dijagramu, a obustaviti samo ako je vanjska temperatura +16°C i ima tendenciju rasta.
(3) Isporuka toplotne energije u sezoni grijanja nastavlja se nakon otklanjanja kvara na kotlovskim postrojenjima Proizvođača toplotne energije, kao i u slučajevima kada je vanjska temperatura +12ºC i ima tendenciju opadanja.(3) Isporuka toplotne energije u sezoni grijanja nastavlja se nakon otklanjanja kvara na kotlovskim postrojenjima Proizvođača toplotne energije, odnosno na vrelovodnoj mreži, kao i u slučajevima kada je vanjska temperatura +12ºC i ima tendenciju opadanja.
Član 14(2) PRIVREMENO odustajanje od preuzimanja toplotne energije (privremeno isključenje) u principu se ne odobrava, zbog mogućeg poremećaja energetske stabilnosti objekta, izuzev:
– nepredviđenih događaja u prostorijama potrošača usljed nastanka više sile (požar, eksplozija, poplava, i sl.),
– većih radova na kućnim instalacijama,
– preuređenja ili proširenja kućnih instalacija,
– na lični zahtjev potrošača zbog odsustva iz stana na duži period, a uz pismenu saglasnost Distributera toplotne energije popunjavanjem originalnog obrasca, i prethodnu saglasnost Kućnog savjeta zgrade.
(2) PRIVREMENO odustajanje od preuzimanja toplotne energije (privremeno isključenje) odobrava se zbog:
– nepredviđenih događaja u prostorijama potrošača usljed nastanka više sile (požar, eksplozija, poplava, i sl.),
– većih radova na kućnim instalacijama,
– preuređenja ili proširenja kućnih instalacija,
– na lični zahtjev potrošača zbog odsustva iz stana na duži period ili iz drugih razloga.

Obrazloženje: Zahtjev potrošača za isključenje ne smije se uslovljavati samo odsustvom iz stana ili davanjem nečije saglasnosti. Distributer može usloviti jedino da Potroša mora izmiriti prethodno neizmirene obaveze. Primoravanje korisnika da koriste nečije usluge je kršenje osnovnih ljudskih prava.
(3) Za vrijeme privremenog prestanka preuzimanja toplotne energije, koje može trajati maksimalno godinu dana, Potrošač je obavezan da plaća Distributeru, na ime angažovane toplotne energije za grijanje stambenog prostora Potrošača, paušal u iznosu od 30% cijene grijanja, ili 30% toplotne snage predviđene projektom objekta, izuzev u slučaju nastanka više sile.(3) Privremeni prestanak preuzimanja toplotne energije može trajati maksimalno godinu dana.

Obrazloženje: Paušal od 10 ili 30% je nezakonit, jer Potrošač mora da plaća isključivo ono što potroši. Paušal je prisila Distributera uperena protiv prava Potrošača. Angažovana toplotna energija je već uključena u cijenu grijanja i plaća je samo onaj koji troši toplotnu energiju. Umjesto da stimulativnom cijenom, energetskom efikasnošću, pravilnim vođenjem temperaturnog režima i kvalitetom usluge nastoji zadržati Potrošače, Distributer to čini nezakonitom prisilom.
(4) Ukoliko, po isteku godinu dana od dana odobrenog i izvršenog privremenog isključenja, Potrošač ne podnese zahtjev za ponovno priključenje, ili zahtjev za produženje važnosti prethodno odobrenog privremenog isključenja, Distributer ima pravo da protiv Potrošača pokrene prekršajni postupak, zbog narušavanja energetske stabilnosti zgrade, ukoliko Potrošač ne predoči valjan dokument kojim dokazuje opravdanost zahtjeva za produženje privremenog isključenja.(4) Ukoliko, po isteku godinu dana od dana odobrenog i izvršenog privremenog isključenja, Potrošač ne podnese zahtjev za ponovno priključenje, ili zahtjev za produženje važnosti prethodno odobrenog privremenog isključenja, Distributer ima pravo trajno isključiti Potrošača u skladu s odredbama koja važe za trajno isključenje.

Obrazloženje: Narušavanje energetske stabilnosti zgrade isključenjem potrošača je zanemarljivo i ne može biti razlog za pokretanje prekršajnog postupka. Predloženi tekst je kontradiktoran, jer Potrošač može biti isključen 1,2,3 godine, ali trajno ne može?
(7) TRAJNO odustajanje od preuzimanja toplotne energije (trajno isključenje) odobrava se isključivo za cijeli objekat (energetsku cjelinu), tj. privatne kuće, individualne proizvodne hale i kompletne stambeno-poslovne prostore.(7) TRAJNO odustajanje od preuzimanja toplotne energije (trajno isključenje) odobrava se isključivo za energetsku cjelinu, tj. za stambene zgrade u cjelosti ili pojedinačno za stanove i poslovne prostore koji se nalaze u okviru zgrade, privatne kuće, individualne proizvodne hale i kompletne stambeno-poslovne prostore.
(8) Dijelovi objekta ili stanovi koji ne čine zasebnu cjelinu ne mogu se trajno isključivati iz sistema grijanja.– brisati u cijelosti –
Član 15(2) Distributer je obavezan da tokom sezone grijanja, u intervalu od 06,00 do 22,00 sata obezbijedi u prostorijama Potrošača standardne temperature, pod uslovom da je instalacija ispravna, pravilno dimenzionisana, izregulisana i ako je objekat izgrađen u skladu sa standardom JUS U.J5.600.(2) Distributer je obavezan da tokom sezone grijanja, u intervalu od 06,00 do 22,00 sata obezbijedi u prostorijama Potrošača standardne temperature u skladu sa standardom JUS U.J5.600, i to:
– dnevni boravak: 20°C
– spavaća soba, kuhinja i trpezarija: 18°C
– kupatilo: 22°C
pod uslovom da je instalacija ispravna, pravilno dimenzionisana, izregulisana


Obrazloženje: Navedeni standard se počeo primjenjivati nakon 1986. godine, što znači da se za najveći dio zgrada u Zenici izgrađenih poslije 1986 Distributer ne obavezuje da obezbijedi tražene temperature.

Napomena 1: Umjesto standarda JUS U.J5.600 bi trebalo primjenivati bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 13790:2008

Napomena 2: Obzirom da na temperaturu zraka u prostoriji utječe puno faktora na koje j.p. Grijanje nema utjecaj (izolacija zidova, kvalitet prozora, gubici zgrade, položaj, provjetravanje,…) daleko realniji parametar bi bila temperatura cijevi, odnosno radijatora. Na taj način bi se stimulisala ulaganja Potrošača u povećanje energetske efikasnosti.
(3) U intervalu od 22,00 do 6,00 sati sistem grijanja radi sa smanjenom isporukom toplotne energije (zavisno od vanjskih temperatura).(3) U intervalu od 22,00 do 6,00 sati sistem grijanja radi sa smanjenom isporukom toplotne energije, i to:
– za vanjske temperature veće od -5°C smanjenje za 20% u odnosu na dnevnu isporuku toplotne energije
– za vanjske temperature niže od -5°C smanjenje za 10% u odnosu na dnevnu isporuku toplotne energije
Član 18(1) Distributer se obavezuje:
a) da će u sezoni grijanja Potrošačima distribuirati toplotnu energiju u potrebnim količinama za zagrijavanje prostora na propisanu temperaturu,
b) da će u najkraćem mogućem roku otkloniti svaku smetnju koja se pojavi pri prijenosu i distribuciji toplotne energije,
(1) Distributer se obavezuje:
a) da će u sezoni grijanja Potrošačima distribuirati toplotnu energiju u potrebnim količinama za zagrijavanje prostora na propisanu temperaturu,
b) da će u najkraćem mogućem roku otkloniti svaku smetnju koja se pojavi pri prijenosu i distribuciji toplotne energije, uključujući i otklanjanje svih smetnji o svom trošku u podstanicama, vezano za buku i vibracije ugrađene opreme.
Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže
 Prijedlog J.P. Grijanje:Prijedlog udruženja “Eko forum”:
Član 16Cijena toplotne energije između Proizvođača i Distributera može se mijenjati samo u slučajevima promjene cijene između Distributera i Potrošača, kada za to daju svoju saglasnost Vijeće općine, Proizvođač i Distributer.Cijena toplotne energije između Proizvođača i Distributera može se mijenjati samo u slučajevima promjene cijene između Distributera i Potrošača, kada za to daju svoju saglasnost Vijeće općine, Proizvođač, Distributer i Savjet potrošača. Vijeće općine treba da organizuje Savjet potrošača s mandatom od 4 godine, a u Savjetu će se imenovati stručni ljudi iz mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.
Član 41(2) Ugovor o isporuci toplotne energije za grijanje stambenog-poslovnog prostora sadrži: naziv firme, adresu sjedišta, odnosno ime i prezime, adresu potrošača i dr., kao i
a) mjesto predaje toplotne energije,
b) jediničnu cijenu na dan sklapanja ugovora,
c) način obračuna, mjerenje,
d) posebne uslove,
e) način plaćanja preuzete toplotne energije,
f) završne odredbe.
(2) Ugovor o isporuci toplotne energije za grijanje stambenog-poslovnog prostora sadrži: naziv firme, adresu sjedišta, odnosno ime i prezime, adresu potrošača i dr., kao i
a) mjesto predaje toplotne energije,
b) jediničnu cijenu na dan sklapanja ugovora,
c) način obračuna, mjerenje,
d) posebne uslove,
e) obaveze Distibutera za isporuku toplotne energije iz Člana 15 Odluke
f) garancije Distributera za isporučenu toplotnu energiju
g) penali
h) način plaćanja preuzete toplotne energije,
i) završne odredbe.
Član 42(1) Priključna snaga je maksimalna potrošnja toplotne energije koju za 1 (jedan) sat utroše instalisana trošila u objektu da bi prostor zagrijali do standardne temperature, pri temperaturi vanjskog zraka od -18ºC.(1) Priključna snaga je maksimalna potrošnja toplotne energije koju za 1 (jedan) sat utroše instalisana trošila u objektu da bi prostor zagrijali do standardne temperature iz člana 15 Odluke, pri temperaturi vanjskog zraka od -18ºC.
Član 48(6) Isporuka toplotne energije u sezoni grijanja može se obustaviti u slučajevima većeg kvara na kotlovskim postrojenjima Proizvođača toplotne energije, kao i u slučajevima kada je vanjska temperatura +14ºC i ima tendenciju rasta.(6) Isporuka toplotne energije u sezoni grijanja može se obustaviti u slučajevima većeg kvara na kotlovskim postrojenjima Proizvođača toplotne energije i kvara na vrelovodnoj mreži. U slučajevima kada je vanjska temperatura +14ºC i ima tendenciju rasta, režim grijanja treba voditi prema temperaturnom dijagramu, a obustaviti samo ako je vanjska temperatura +16°C i ima tendenciju rasta.
(9) U slučajevima iz tačke (6) kada je vanjska temperatura +14ºC i ima tendenciju rasta Distributer nije obavezan izvršiti umanjenje za neisporučenu toplotnu energiju, dok u slučajevima iz tačke (6) kada je obustavljena isporuka zbog kvara na kotlovskim postrojenjima Proizvođača toplotne energije, Distributer obračunava i umanjuje mjesečne račune srazmjerno punim danima neisporučene toplotne energije Potrošačima.(9) U slučajevima iz tačke (6) kada je vanjska temperatura +16ºC i ima tendenciju rasta Distributer nije obavezan izvršiti umanjenje za neisporučenu toplotnu energiju, kao što nije obavezan da izvrši uvećanje kad je vanjska temperatura +12°C i ima tendenciju rasta, dok u slučajevima iz tačke (6) kada je obustavljena isporuka zbog kvara na kotlovskim postrojenjima Proizvođača toplotne energije i kvara na vrelovodnoj mreži, Distributer obračunava i umanjuje mjesečne račune za onoliko sati koliko je trajalo zaustavljanje sistema grijanja zbog prethodno navedenih kvarova.
Član 51(3) Prostorije u kojima treba da bude temperatura +18ºC su: dnevni boravci, trpezarije, kuhinje, spavaće sobe, poslovne prostorije, kancelarije i sl.(3) Prostorije u kojima treba da bude temperatura +18ºC su: trpezarije, kuhinje, spavaće sobe, poslovne prostorije, kancelarije i sl.
(4) Prostorije u kojima temperatura zraka treba da bude +15ºC su: hodnici, predsoblja, WC i sl.(4) Prostorije u kojima treba da bude temperatura +20ºC su dnevni boravci.

Napomena: korigovati tabele prema standardnoj temperaturi 20°C
(5) Prostorije u kojima temperatura zraka treba da bude +20ºC su kupatila.(5) Prostorije u kojima treba da bude temperatura +22ºC s kupatila.

Napomena: korigovati tabele prema standardnoj temperaturi 20°C
(6) Distributer daje umanjenja samo za korisnike-Potrošače kod kojih su kućne instalacije projektovane i izvedene u skladu sa tehničkim propisima predviđenim standardom JUS.U.J5.510 i 600.– Mora se definisati ko utvrđuje stanje kućne instalacije. –
Član 57(1) Ovlaštena lica Distributera vrše, svakog prvog u mjesecu, očitanja količine isporučene toplotne energije sa mjernog instrumenta radi obračunavanja troškova.– Definisati način određivanja jednačine cijene troškova za ovakav način naplate u odnosu na naplatu troškova po 1 m2. –
Član 58(1) Potrošač može otkazati isporuku toplotne energije u toku cijele godine pod uslovom da na lični zahtjev, ukoliko ne boravi u stanu duži period, dobije pismenu saglasnost Distributera toplotne energije, uz prethodno pribavljenu saglasnost Kućnog savjeta zgrade, za privremeno isključenje, u kojem slučaju otkazni rok iznosi 30 dana.(1) Potrošač može otkazati isporuku toplotne energije u toku cijele godine pod uslovom da na lični zahtjev ne želi privremeno ili trajno da se grije iz mreže daljinskog grijanja ili ukoliko ne boravi u stanu duži period, kad dobije pismenu saglasnost Distributera toplotne energije za privremeno ili trajno isklučenje, u kojem slučaju otkazni rok iznosi 30 dana
Član 62(2) Troškove u ovom slučaju čine: troškovi isključenja i uključenja objekata, troškovi zbog gubitaka medija, troškovi za angažovanu instalisanu snagu.– Definisati, ko snosi troškove –
(3) Troškovi za toplotnu energiju se ne naplaćuju, jer nema isporuke.– Definisati period naplaćivanja toplotne energije. –
Član 63(1) Ukoliko je Distributer spriječen da vrši isporuku toplotne energije (djelimičnu ili potpunu), uslijed nastanka više sile (član 61.), miruju sve njegove obaveze do momenta uspostavljanja ponovne normalne isporuke.– Definisati naplate troškova grijanja za Potrošače –
(2) Ako prekid traje duže od 24,00 sata Distributer kod paušala naplate troškova grijanja od Potrošača, umanjuje troškove proporcijalne trajanju prekida isporuke toplotne energije.– Brisati u cijelosti –
Član 65(2) Ukupnu cijenu grijanja stambenog prostora za sezonu grijanja čini cijena KM/m2 ili KM/MWh, a sastoji se iz:
a) paušala (30%)
b) cijene grijanja (70%)…
– Prilagoditi bez paušala –

Obrazloženje: Podjela ukupne cijene grijanja stambenog prostora može biti samo internog karaktera za Distributera, a ne i osnov za naplatu od potrošača kada se ne grije. Sav apsurd ovakvog prijedloga sa prisilom da paušal plaća Potrošač i kada se ne grije je kršenje osnovnih ljudskih prava. –
Član 68(1) Kod Potrošača iz člana 67. tačka a) ukupnu cijenu grijanja čini paušal i troškovi za isporučenu toplotnu energiju….– Prilagoditi bez paušala –

Obrazloženje: Podjela ukupne cijene grijanja stambenog prostora može biti samo internog karaktera za Distributera, a ne i osnov za naplatu od potrošača kada se ne grije. Sav apsurd ovakvog prijedloga sa prisilom da paušal plaća Potrošač i kada se ne grije je kršenje osnovnih ljudskih prava. –
Član 72Distributer-Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica predlaže cijenu za isporučenu toplotnu energiju Službi za prostorno uređenje Općine Zenica koja daje svoje mišljenje i dostavlja Načelniku Općine Zenica radi davanja saglasnosti na primjenu iste.Distributer-javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica predlaže cijenu za isporučenu toplotnu energiju Službi za prostorno uređenje Općine Zenica koja, zajedno sa Savjetom potrošača, daje mišljenje i dostavlja načelniku Općine Zenica radi davanja saglasnosti na primjenu iste.
Član 73(4) Ako se utvrdi da je prigovor opravdan, odnosno da je isporučena–utrošena toplotna energija više obračunata, Distributer je dužan da Potrošaču, u roku od 15 dana po podnošenju prigovora, vrati naplaćeni iznos sredstava ili da se isti, uz saglasnost Potrošača, knjiži kao uplata za naredni period.(4) Ako se utvrdi da je prigovor opravdan, odnosno da je isporučena–utrošena toplotna energija više obračunata, Distributer je dužan da Potrošaču, u roku od 15 dana po podnošenju prigovora, vrati naplaćeni iznos sredstava ili da se isti, uz saglasnost Potrošača, knjiži kao uplata za naredni period. Opravdanost prigovora utvrđuje stručna komisija sastavljena od predstavnika Distributera i Savjeta potrošača.
Član 79Distributer ne snosi odgovornost za nastalu štetu uslijed smrzavanja vode u instalaciji, ukoliko poslije najavljenog prekida isporuke toplotne energije Potrošač nije ispraznio svoje instalacije, ili ako do smrzavanja instalacije dođe zbog nefunkcionalnog korištenja trošila.– Definicija ovog člana je nelogična, jer pražnjenje instalacija u grijanom Objektu se nalazi na Toplinskoj podstanici (TPS) i isto vrši Distributer. –
Član 82(1) U slučaju raskida ugovora između Distributera i Potrošača, Potrošač dopušta Distributeru da trajno i bez naknade zadrži svoje instalisane uređaje na zemlji ili objektu Potrošača i da prema potrebi ove uređaje može koristiti.– Brisati u cijelosti. –

Instalacije Potrošača su njegovo vlasništvo.
Član 84(3) Uz zahtjev za prenos vlasništva nad nekretninom podnosilac je obavezan priložiti potvrdu JP “Grijanje” d.o.o. Zenica, kojom se dokazuje ispunjenje uslova iz ovog člana.(3) Uz zahtjev za prenos vlasništva nad nekretninom podnosilac je obavezan priložiti potvrdu JP “Grijanje” d.o.o. Zenica, kojom se dokazuje ispunjenje uslova iz ovog člana. Također, uz zahtjev za prenos vlasništva podnosilac je obavezan priložiti potvrdu Upravitelja zgrade ili Kućnog savjeta kojom se dokazuje da je prethodni Vlasnik stana izmirio sve obaveze na osnovu održavanja zajedničkih dijelova zgrade (objekta).
Član 88(2) Pri spoljnoj temperaturi zraka -18ºC temperatura nosioca energije je maksimalna i u polazu iznosi 130ºC, a u povratu 70ºC.– Za ostale vanjske temperature režim voditi prema temperaturnom dijagramu iz kojeg se može vidjeti kolike trebaju biti polazne i povratne temperature vrele vode. Ovi podaci moraju biti dostupni Potrošačima. –
(3) Distributer u dogovoru sa Proizvođačem može mijenjati, na više ili na niže, temperaturu medija u polaznom vodu na osnovu režima rada čitavog vrelovodnog sistema grijanja.(3) Distributer u dogovoru sa Proizvođačem obavezan je mijenjati, na više ili na niže, temperaturu medija u polaznom vodu na osnovu režima rada čitavog vrelovodnog sistema grijanja.

Obrazloženje : Ovo treba obavezno primjenjivati zbog energetske efikasnosti i ekonomske zaštite Potrošača, a ne uvođenjem plaćanja paušala i kada se grijanje ne koristi.
Član 146(2) Proračun gubitaka toplotne energije prostora koji se zagrijava, vrši se prema DIN 4701.(2) Proračun gubitaka toplotne energije prostora koji se zagrijava, vrši se prema BAS EN ISO 13790:2008.
(4) Projektne temperature za pojedine prostorije u stambenom prostoru su slijedeće:
20ºC – kupatila,
18ºC – dnevni boravak, trpezarija, kuhinja, spavaća soba,
15ºC – hodnik, predsoblje, WC.
(4) Projektne temperature za pojedine prostorije su slijedeće:
22ºC – kupatila, bolničke sobe
20ºC – dnevni boravak, kancelarije, učionice, restorani, trgovine
18ºC – trpezarija, kuhinja, spavaća soba, fiskulturne sale, industrijski objekti, skladišta


Napomena: Navedene temperature su propisane BH standardom BAS EN ISO 13790:2008
Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.