Inicijativa građanskog monitoringa i zagovaranja u Zenici

Published by Eko Forum on

Organizacije civilnog društva općine Zenica su tokom serije sastanaka održanih od maja do oktobra 2011.g. (organizovanih od strane OSCE-a), utvrdili da je nophodno da se organizuju aktivnosti monitoringa rada lokalnih vlasti, te konstatovale  da je nophodan veći nivo koaliciono zagovaranih inicijativa kako bi se goruća pitanja vezana za ekologiju u općini Zenica riješila na adekvatan način.  Institucionalni okvir za ovakvo djelovanje predstavlja, pored Statuta općine Zenica i „Sporazum između Općinskog vijeća Zenica, Općinskog načelnika Zenice i nevladinih/neprofitnih organizacija općine Zenica“, („Službene novine općine Zenica broj 7/07).
Kako bi otpočele sa aktivnostima monitoringa i zagovaranja, organizacije civilnog društva općine Zenica su u saradnji sa OSCE-ovim uredom u Zenici razradile adekvatnu i efikasnu metodologiju za monitoring i evaluaciju rada općinskih vlasti. Tokom radnih sastanaka održanih u periodu od maja do oktobra 2011. godine utvrđeno je da će Inicijativa građanskog monitoringa i zagovaranja fokus svojih aktivnosti usmjeriti na evaluaciju i nadgledanje aktivnosti lokalnih vlasti usmjerenih ka pitanju zaštite okoliša.

Zenica

Inicijativa građanskog monitoringa i zagovaranja će aktivno nadgledati i evaluirati prvenstveno rad Općinskog vijeća u dva perioda od po 6 mjeseci, po pitanju aktivnosti OV-a kod usvajanja novih i implementacije već usvojenih odluka OV, a koje se tiču zaštite okoliša. Po okončanju prvog šestomjesečnog perioda, Inicijativa će sačiniti izvještaj u kojem će kroz kvantitativnu i kvalitativnu analizu ocjeniti rad lokalnih vlasti, te donijeti zaključke i preporuke kako de se aktivnosti u ovoj oblasti rješavaju na efikasniji i efektivniji način.
Organizacije koje stupaju u neformalan partnerski odnos u okviru ove Inicijative građanskog monitoringa i zagovaranja su:

  1. EKO Forum Zenica
  2. Forum Građana Zenica
  3. Pokret DOSTA
  4. SRK BOSNA Zenica
  5. Savez izviđača općine Zenica
  6. Brdski Biciklistički Klub FINISH Zenica
  7. Rafting klub Zenica

Ove organizacije su oformile Inicijativu vođene idejom da skrenu pažnju donosiocima odluka i odgovornih institucija po pitanju okoliša u općini Zenica. Organizacije su prepoznale potrebu za formiranjem šire koalicije organizacija civilnog društva (na području cjelokupnog Zeničko-dobojskog kantona) koje će unaprijeđenjem međusobne saradnje, uspostavljanjem sistema praćenja rada vlasti stvoriti preduslove za jačanje argumentovanog kriticizma i preduzimanje akcija usmjerenih na otklanjanje uzroka konkretnih problema u oblasti okoliša, kao i implementacijom relevantnih odluka i zakona.
Reagujući na uočeni problem, gore navedene organizacije će kroz više međusobno uslovljenih i povezanih aktivnosti kao što su pokretanje koalicione kampanje te uspostavljanje sistema praćenja rada vlasti i konačno kroz vršenje intenzivnog pritiska na donosioce odluka, doprinijeti ostvarenju generalnog cilja – poboljšanje stanja okoliša na području općine Zenica.

Inicijativa će se realizovati kroz nekoliko međusobno povezanih faza.

U prvoj fazi (priprema) organizacije će se okupiti u koaliciju, te vođenjem aktivnosti monitoringa evaluirati rad općinskih vlasti.

U drugoj fazi tokom zagovaračke kampanje, Inicijativa će vršenjem javnog pritiska na donosioce odluka obezbijediti revnosniji pristup nadležnih institucija i dužnosnika u rješavanju pitanja zaštite okoliša.

Takođe, jednako značajna grupa aktivnosti u okviru projekta odnosi se na izgradnju kapaciteta organizacija. Monitoring aktivnosti na općinskom nivou su novo iskustvo kroz koje će članice koalicije steći nova znanja i vještine, a koje će biti u mogućnosti primjeniti za mnoge naredne slične aktivnosti i inicijative.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *