Zaključci sa tribine održane u prostorijama Mjesne zajednice Donja Gračanica

Published by Eko Forum on

– Načelniku općine Zenica, Husejinu Smajloviću
– Federalnom ministarstvu okoliša.i turizma.

Poštovani,

Zaključci sa tribine održane u prostorijama Mjesne zajednice Donja Gračanica povodom 5.juna-Svjetskog dana zaštite okoline su slijedeći: 

1. Građani traže da se u okviru monitoringa kvaliteta zraka jedna stanica za mjerenje zagađenosti zraka (ledbeće čestice PM 10, sumporni dioksid, benzol,nitroznih plinova, ugljen monoksid)  postavi na lokalitetu D Gračanice.To im je obećano na javnoj raspravi održanoj 11.novembra 2008.godine.

2. Građani traže da Poljoprivredni fakultet ispita zagađenost tla i raslinja teškim metalima (olovo, kadmij, cink,…) na području oko Arcelor Mittal-a Zenica.

3. Građani traži da Arcelor Mittal  uvede kontinurano mjerenje emisije prašine  na 3 dimnjaka na Aglomeraciji (dimnjaci visine 45 m, prečnika 3 m, izlaz elektrofiltera dimnih ventilatora).

4. Građani traže da se u okruženju Koksare uvede kontinuirano mjerenje koncentracija kancerogenih isparljivih organskih materija (benzol, toluen, ksilen, etil-benzen,..).

5. Građani traže da se na području N Gračanica izvrše mjerenja sadržaja kancerogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika u lebdećim česticama   PM 10.

6. Građani podržavaju napore EKO FORUMA ZENICA da se dobiju na uvid Planovi aktivnosti za pojedine departmente Arcelor Mittal-a i to štampane, potpisane i ovjerene od Arcelor Mittal-a.

7. Građani podržavaju napore EKO FORUMA ZENICA da uspostavi kvalitetnu saradnju s kompanijom Arcelor Mittal Zenica. To podrazumijeva  da  Arcelor Mittal Zenica prihvati saradnju i additional resources s predstavnicima  EKO FORUMA ZENICA kako je navedeno u pismo EKO FORUMA ZENICA a koje je predato na nedavnom sastanku u Arcelor Mittal-u Zenica (Prilog Pismo).

8.Građani traže da se u planove toplifikacije uključi i ovo područje Zenice.

9.Građani pozdravljaju bezuslovnu  spremnost EKO FORUMA ZENICA da im pomogne u podizanju svijesti  o zaštiti okoline u ovom ugroženom području Zenice.

MZ Donja Gračanica.i EKO FORUM ZENICA će ove zaključke  uputiti Načelniku općine Zenica, Federalnom ministarstvu  okoliša.i turizma.

EKO FORUM ZENICA


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *