Zapisnik sa Osnivačke skupštine

Published by Eko Forum on

Zapisnik sa Osnivačke skupštine “Eko-Foruma Zeničko-dobojskog kantona”, održane u Metalurg City Center-u, u Zenici, dana 11.12.2008. godine

Grupa građana u sastavu: Hasan Kreho, dr Harun Drljević, Fahrudin Duran, Sanja Stević i Hamdija Beganović, u svojstvu članova Inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», sazvali su Osnivačku skupštinu Udruženja, koja je održana 11.12.2008. godine, s početkom u 18,00 sati. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 30 ljudi, koji su na kraju sjednice potpisali pristupnice i time postali članovi Skupštine, najvišeg tijela, Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona».
Nakon uvodnog govora predstavnika Inicijativnog odbora: dr-a Haruna Drljevića, Fahrudina Durana i Hamdije Beganovića, o ciljevima udruženja u osnivanju, te o trenutnoj situaciji sa zagađenjem okoliša u gradovima Zeničko-dobojskog kantona, pristupilo se usvajanju predloženog dnevnog reda, koji je jednoglasno usvojen, a zatim i prijedlog članova Radnog predsjedništva, u sastavu dr Harun Drljević, Sanja Stević i Fahrudin Duran.
U nastavku sjednice, također jednoglasno, usvojen je predloženi Statut Udruženja građana «Eko-forum Zeničko-dobojskog kantona» i prihvaćena Odluka o visini mjesečne članarine, u iznosu od po jednu konvertibilnu marku. Uz prijedloge prisutnih članova Osnivačke skupštine, da u Upravni odbor, pored predloženih članova od strane Inicijativnog odbora: dr-a Haruna Drljevića, Fahrudina Durana, Sanje Stević, Hamdije Beganovića i Milana Rimca, budu izabrani i kandidati: Muhamed Islamović i dr Edina Kapidžić, Osnivačka skupština Udruženja jednoglasno je izabrala pobrojane članove Upravnog odbora.
Nakon toga, na isti način, uz prijedloge prisutnih članova Osnivačke skupštine, u Nadzorni odbor Udruženja, jednoglasno su prihvaćene kandidature: prim. dr Melihe Branković, Maje Lipotak, Nedžada Ejubovića, Zlatana Arnautovića i Saide Berbić.
Osnivačka skupština je nakon toga, jednoglasno izabrala Hasana Krehu, inženjera mašinstva, za predsjednika Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», koji je, prema Statutu, ujedno i predsjednik Skupštine Udruženja.
Na kraju je Osnivačka skupština jednoglasno usvojila Odluku o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona» i imenovala Hasana Krehu i dr Haruna Drljevića za te dužnosti, kao i Odluku o osnivanju Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona».
Nakon radnog dijela sjednice, prisutni članovi Skupštine i Upravnog odbora Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», razgovarali su o problematici stanja okoliša u gradovima Zeničko-dobojskog kantona.

Zapisnik sastavila Sanja Stević,
Osnivačka skupština Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona».

U Zenici, 11.12.2008.

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *