Pugh

Gost iz Velike Britanije

U subotu, 21.6.2014 prostorije Eko foruma posjetio je Michael Pugh, profesor emeritus Univerziteta u Bradfordu (Velika Britanija). Održao je predavanje o BH političkoj ekonomiji, korupciji i tranziciji vlasništva. Profesor Pugh proučava Bosnu i Hercegovinu od 1997, a posebno se bavi društvenim aspektima privatizacije ArcelorMittala. Nakon predavanja imali smo zanimljivu raspravu Read more…