Alvarroes

Žalba Evropskoj komisiji zbog “istraživačkog” projekta koji favorizira interes korporacija umjesto javnosti i okoliša

Grupa od 31 organizacije civilnog društva i neformalne grupe iz Bosne i Hercegovina, Finske, Grčke, Irske, Portugala, Slovačke i Španije danas su poslali žalbu Evropskoj komisiji. U svom saopštenju tražimo od EU da preispita istraživački projekat “MIREU” o društvenoj prihvatljivosti rudarstva i metalurgije u evropskim regionima, jer sumnjamo da projekat nije u skladu s postavljenim ciljevima javnog finansiranja. Projekat MIREU je trebao proučavati uska grla u društvu koja nastaju eksploatacijom minerala u EU kroz uključivanje pogođenih zajednica i javnosti. Tvrdimo da taj cilj nije ostvaren na osnovu izvještaja o istraživanju koje su napisali uglavnom profesionalci i subjekti koji su povezani s rudarskom industrijom i koji se zalažu za snažnu reindustrijalizaciju Evrope.