Zaštita okoliša i ljudska prava

Trajanje projekta01.04.2020 – 30.11.2020
Izvori finansiranjaAmbasada Češke u Bosni i Hercegovini
(Czech Republic Transition Promotion Program)
Budžet projektaUkupni budžet: 250.000 CZK (18.500 KM)
Saradnici na projektu
Ciljevi projekta1. Javna internet platforma za branitelje prava na zdrav okoliš u Bosni i Hercegovini
2. Uspostavljena i operativna mreža pojedinaca i organizacija sposobnih da koriste pravne mehanizme za zaštitu prava na zdrav okoliš
Opis projekta1. Identifikacija i prikupljanje pravnih mehanizama (zakoni, propisi, priručnici; lokalni, regionalni i međunarodni dokumenti)
2. Organizovanje okruglog stola o pravu na zdrav okoliš kao jednom od temeljnih ljudskih prava
3. Dizajniranje i objavljivanje internet platforme za branitelje prava na zdrav okoliš