Tražili smo prevoz na okolna brda umjesto sufinansiranja parkinga

Published by Eko Forum on

Na sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 20.11.2014. usvojena je Informacija o izgradnji i statusu parking prostora na Kamberovića polju, te dato ovlaštenje gradonačelniku da potpiše Ugovor o korištenju tog parkinga s preduzećem PPUD “Džananović” d.o.o. Zenica. Tim ugovorom je predviđeno da Grad Zenica od 1.1.2015, narednih 10 godina plaća 50% troškova održavanja parkinga koji je u vlasništvu PPUD “Džananović”, a da se taj parking koristi u režimu javnog parkinga, bez naplate. Radi se o iznosu od cca. 29.000 KM godišnje.

Također je usvojen prijedlog radne grupe, da se dosadašnja ulaganja PPUD “Džananović” u izgradnju parkinga u ukupnom iznosu od oko 2 miliona KM podijele na način da se neplaćene naknade za korištenje gradskog zemljišta (KGZ) i komunalne naknade (KN) za prethodnih 5 godina smatraju kao ulaganje Općine/Grada u izgradnju i uređenje parkinga. Dakle, Općina/Grad Zenica se odriče oko 1.000.000 KM na ime ulaganja u parking koji je u privatnom vlasništvu, kako bi se obezbijedilo korištenje tog parkinga kao javne površine.

U obrazloženju za takvu odluku, pored “razvoja i jačanja urbanih elemenata grada”, “podrške javnim sportskim objektima”, “gostoprimstva”, te “smanjenja pritiska na gradske saobraćajnice”, kao jedan od argumenata navedeno je i reduciranje zagađenja zraka:

Također, posebno u periodima nepovoljnih vremenskih prilika (epizode visokih koncentracija smoga) mogućnost parkiranja većeg broja vozila na prostoru parking Šoping centra i „Gradske arene“ znatno doprinosi smanjenju količine izduvnih gasova i reduciranju zagađenja zraka.

Mi smatramo da ovo predstavlja grubu zloupotrebu nevolje u kojoj smo se našli zahvaljujući bahatosti stranog investitora i neradu nadležnih institucija. Eko forum je zatražio da se umjesto ulaganja budžetskih sredstava u privatno vlasništvo ta sredstva utroše u eko-fond, kako bi do nalaženja trajnog rješenja za katastrofalnu situaciju sa aerozagađenjem u Zenici, organizovali besplatni prevoz građana Zenice na okolna brda u periodima prekomjernog zagađenja zraka.

Na naš zahtjev vijećnici nisu imali nikakvu diskusiju, niti je naš zahtjev usvojen.

U prilogu možete pročitati Informaciju o izgradnji i statusu parkinga (PDF) i pogledati snimak dijela sjednice sa obrazloženjem radne grupe i obraćanje predstavnika Eko foruma.0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.