Ocjena rezultata mjerenja zagađenosti zraka na mjernim mjestima “Institut” i “Tetovo” u periodu od 1. do 31. marta 2011. godine

Published by Eko Forum on

Pomoću mobilne stanice Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta INSTITUT. Mjerenja su vršena do 17. marta 2011, kad je mobilna stanica za mjerenje zagađenosti zraka premještena u Brezu.
Pomoću mobilne mjerne stanice Univerziteta u Zenici (UNZE) vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta TETOVO.
Na zvaničnoj web stranici općine Zenica (www.zenica.ba) objavljeni su satni prosjeci koncentracija polutanata s mjernog mjesta INSTITUT (do 17.3.2011) i koncentracija nekih polutanata (O3, CO, SO2, Benzene, Ethylbenzene, M&P-Xylene, O-Xylene, Toluene).
Rezultati mjerenja su obrađeni i prikazani u tabelama (Tabela 1Tabela 2Tabela 3Tabela 4).
Na osnovu toga daje se slijedeća OCJENA zagađenosti zraka na mjernim mjestima INSTITUT u periodu od 1. do 17. marta 2011. godine i TETOVO u periodu od 1. do 31. marta 2011. godine:

 1. Ocjena zagađenosti zraka na osnovu dnevnih prosjeka koncentracija polutanata
  (Tabela 1):
  1. Dnevni prosjeci koncentracija lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 1. do 17.marta 2011. na mjernom mjestu INSTITUT godine nisu prekoračili vrijednost od 100  mikrograma po kubnom metru.
  2. Dnevni prosjeci koncentracija SO2 u periodu mjerenja od  1. do 17. marta 2011. na mjernom mjestu INSTITUT prekoračili  su 2 dana vrijednost od 240 mikrograma po kubnom metru zraka, a prema propisima FBiH prekoračenje ne smije biti  više od 7 dana u toku cijele kalendarske godine.
  3. Dnevni prosjeci koncentracija SO2 u periodu mjerenja od  1. do 31. marta 2011. na mjernom mjestu TETOVO prekoračili  su 2 dana vrijednost od 240 mikrograma po kubnom metru zraka, a prema propisima FBiH prekoračenje ne smije biti  više od 7 dana u toku cijele kalendarske godine.
  4. Dnevni prosjeci koncentracija lebdećih čestica (PM10), nitroznih plinova (NO, NO2, NOX), ozona O3 i ugljičnog monoksida CO bile su u granicama normi.
 2. Ocjena zagađenosti zraka na osnovu satnih prosjeka koncentracija polutanata (Tabela 2):
  1. U periodu mjerenja od 1. do 17.marta 2011. na mjernom mjestu INSTITUT utvrđeni su visoki maksimalni satni prosjeci lebdećih čestica PM10, ali ne postoje norme za satne prosjeke koncentracija lebdećih čestica PM10  niti u FBiH  niti u EU.
  2. U istom periodu mjerenja utvrđena su 4 prekoračenja satnih prosjeka koncentracija SO2  od 500 µg/m3 na mjernom mjestu INSTITUT i 13 prekoračenja na mjernom mjestu TETOVO, a prema propisima FBiH prekoračenje ne smije biti  više od 24 sata u toku cijele kalendarske godine (Tabela 3).
  3. Koncentracije nitroznih plinova (NO, NO2, NOX), ozona O3 i ugljičnog monoksida CO bile su u granicama normi.
  4. U martu 2011. godine provedena su mjerenja zagađenosti zraka volatilnim organskim materijama (Tabela 4) pomoću mobilne stanice UNZE na lokaciji TETOVO (kod Društvenog doma). Glavni izvor emisije je Koksara i to na visini cca 8 m iznad tla. Lokacija mobilne stanice UNZE je na padini i to 29 m iznad nulte kote željezare, tako da se može procijeniti da su izmjerene vrijednosti u području niže niz padinu veće od izmjerenih jer je gustoća benzena veća od gustoće zraka. Radi poređenja, podsjetimo se da je u februaru 2009. godine pomoću mobilne stanice “DVOKUT pro” d.o.o. Sarajevo na prilično nižoj lokaciji (kod MULTITEH-a) utvrđen desetodnevni prosjek koncentracija benzena od cca 22,5 µg/m3. U martu 2011. godine izmjerene koncentracije su znatno niže ne samo zbog lokacije mobilne stanice nego i zbog povoljnijih meteoroloških uslova disperzije polutanata u martu nego u februaru.
   Granična vrijednost zagađenosti zraka benzenom nije data u propisima u FBiH a u zemljama EU je 5 µg/m3, izražena kao godišnji prosjek. To znači da je u Tetovu u februaru 2009. godine na lokaciji kod MULTITEH-a izmjerena zabrinjavajuće visoka vrijednost koncentracija benzena, dok je u martu 2011. godine na lokaciji kod Društvenog doma koncentracija benzena bila u prihvatljivim granicama. Zbog toga treba biti jako oprezan u ocjenjivanju zagađenosti zraka benzenom u naselju Tetovo u relativno kratkom periodu mjerenja na ovoj lokaciji.

Ocjenu pripremila: Stručna komisija u.g. Ekoforum Zenica


Tabela 1: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka
Dnevni prosjeci koncentracija polutanata (Mjerenja pomoću mobilnih stanica ZDK i UNZE)

DanINSTITUTTETOVO
NO 
µg/m3
NO2
µg/m3
NOX 
µg/m3
Lebdeće Čestice PM10
µg/m3
O3
µg/m3
CO
mg/m3
SO2 
µg/m3
SO2 
µg/m3
1.3.20112222037610,8137104
2.3.20113292860571,0186114
3.3.20113202061500,911386
4.3.20112201961501,010392
5.3.20112191864531,09275
6.3.20111181642660,78877
7.3.20112161626610,45643
8.3.20114252646480,814098
9.3.20115363767361,2250257
10.3.20116464579301,3305256
11.3.20118394268361,2213212
12.3.20113312944420,8139128
13.3.20111121121730,463118
14.3.20110141214620,45464
15.3.20114232537260,782105
16.3.20116192331390,681107
17.3.20111131218710,35458
18.3.2011       68
19.3.2011       40
20.3.2011       40
21.3.2011       43
22.3.2011       79
23.3.2011       118
24.3.2011       90
25.3.2011       149
26.3.2011       76
27.3.2011       117
28.3.2011       82
29.3.2011       68
30.3.2011       158
31.3.2011       96
Prosjek:3232345510,8126103
Maksimum:63821361321142,2557749
PM10
SO2

Tabela 2: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka
Maksimalni satni prosjeci koncentracija polutanata (Mjerenja pomoću mobilnih stanica ZDK i UNZE)

DanINSTITUTTETOVO
NO 
µg/m3
NO2
µg/m3
NOX 
µg/m3
Lebdeće Čestice PM10
µg/m3
O3
µg/m3
CO
mg/m3
SO2 
µg/m3
SO2 
µg/m3
1.3.20115323053881,2189130
2.3.201111434986901,5326191
3.3.201110424689651,5220121
4.3.20117454392602,1146125
5.3.20114313075581,4126105
6.3.20114312871801,1264234
7.3.20117262971741,2246144
8.3.2011306075132771,6366442
9.3.2011158282129952,1557637
10.3.20111673731241032,2517652
11.3.201163811351191092,2504749
12.3.2011117366971141,8320302
13.3.2011212749411070,9144187
14.3.20115373349900,9134189
15.3.201124475770741,2168497
16.3.201132588784971,6176282
17.3.20118413976891,0142106
18.3.2011       238
19.3.2011       81
20.3.2011       62
21.3.2011       92
22.3.2011       240
23.3.2011       412
24.3.2011       319
25.3.2011       546
26.3.2011       173
27.3.2011       598
28.3.2011       251
29.3.2011       207
30.3.2011       646
31.3.2011       336

Tabela 3: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka na mjernim mjestima INSTITUT i TETOVO
Broj satnih prosjeka  koncentracija SO2>500 µg/m3 (Mjerenja pomoću mobilnih stanica ZDK i UNZE)

DanMjerno mjesto INSTITUTMjerno mjesto TETOVO
 Broj sati
SO> 500 µg/m3
 Broj sati
SO> 500 µg/m3
1.3.201100
2.3.201100
3.3.201100
4.3.201100
5.3.201100
6.3.201100
7.3.201100
8.3.201100
9.3.201122
10.3.201113
11.3.201113
12.3.201100
13.3.201100
14.3.201100
15.3.201100
16.3.201100
17.3.201100
18.3.2011 0
19.3.2011 0
20.3.2011 0
21.3.2011 0
22.3.2011 0
23.3.2011 0
24.3.2011 0
25.3.2011 2
26.3.2011 0
27.3.2011 1
28.3.2011 0
29.3.2011 0
30.3.2011 2
31.3.2011 0
UKUPNO413
SO2

Tabela 4: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka volatilnim organskim materijama (VOC)
Mjesečne koncentracije polutanata (Mjerenja pomoću mobilne stanice UNZE, mjerenjem obuhvaćeno 99,6% sati u martu 2011. godine)

mart 2011Benzene 
µg/m3
Ethylbenzne
µg/m3
M&P-Xylene
µg/m3
O-Xylene
µg/m3
Toluene
µg/m3
Prosječna vrijednost0,1290,0430,0560,0280,016
Maksimalna izmjerena satna vrijednost0,721,902,416,410,44
Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *