Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
 
 
 
Korisni linkovi
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera

DEKLARACIJA IZ OSTRAVE!!!
O INDUSTRIJSKOM ZAGAĐENJU ZRAKA

Usvojena na međunarodnoj konferenciji
"Borba protiv zagađenja zraka u industrijskim gradovima Europe",
održanoj od 19. do 21. novembra 2018 u gradu Ostrava (Češka Republika)

Mi, učesnici ove međunarodne konferencije iz Armenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Češke Republike, Italije, Kazahstana, Poljske i Ukrajine, prepoznajemo kolika je važnost zagađenja zraka u ovom području za životnu sredinu i ljudsko zdravlje sadašnjih, ali i budućih generacija. Granice između država zagađenju zraka nisu nikakva prepreka. Zagađenje zraka je jedan od najvećih egzistencijalnih izazova antropocene ere i predstavlja prijetnju opstanku ljudskog društva. Toksični zrak, voda, tlo i radna mjesta koštaju 6% globalnog BDP-a. Smrtnost zbog zagađenja zraka je tri puta veća od smrtnosti koju uzrokuju AIDS, malarija i tuberkuloza zajedno. Samo zagađenje vazduha ubija 4,5 miliona ljudi svake godine.

Zbog toga, pozivamo naše vlade, državne organe i javne institucije, međunarodne organizacije, međunarodne finansijske institucije i industriju:

  • Da obezbijede građanima pravo na informisanje i da operativno (što je moguće prije) učine javno dostupnim sve raspoložive informacije o zagađenju zraka i efektima zagađenja zraka na životnu sredinu i na ljudsko zdravlje, kao što su: podaci iz svih vrsta monitoringa emisija i imisija, podaci o zdravstvenom stanju stanovništva, morbiditetu i mortalitetu - besplatno, koristeći savremene tehnologije (online baze podataka, mobilne aplikacije itd.).

  • Da obezbijede nezavisne, pouzdane i odgovarajuće sisteme za monitoring kvaliteta zraka (emisija i imisija), kao i sisteme za upozoravanje i djelovanje protiv smoga.

  • Da započnu ili ubrzaju proces implementacije i upotrebe standarda koji su na snazi u Evropskoj Uniji, kao najbolji raspoloživi skup pravnih i tehničkih zahtjeva koji imaju vidljivo pozitivan efekat na nivoe zagađenja - posebno Direktivu 2008/50/EC o kvalitetu zraka i čišći zrak za Evropu i Direktivu 2010/75/EU o industrijskim emisijama.

  • Da izbjegavaju primjenu dvostrukih standarda, posebno od strane multinacionalnih korporacija, bez obzira na specifičnosti zakonodavstava u različitim državama. Vjerujemo da ljudski život ima istu vrijednost širom svijeta, a korporacije moraju posvetiti jednaku pažnju zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja u svakoj državi.

  • Da unaprijede sprovođenje zakona, uključujući postojeće sisteme državnog i javnog nadzora i kontrole emisija zagađujućih materija, kao i odgovarajuće kazne za kršenje zakona.

  • Da ne odobre nikakvo finansiranje iz javnih sredstava investicija koje su štetne po okoliš i da podržavaju samo one investicije koje nesumnjivo dovode do poboljšanja ekološke situacije i korištenja najbolje dostupne tehnologije.

  • Da prošire prostor za učešće javnosti u odlukama u vezi sa zagađenjem zraka, kao što su okolinske ili integrirane dozvole, uključujući neformalne metode za uključivanje široke javnosti u proces donošenja odluka, kao i uzimanje u obzir iskazanih stavova javnosti.

Duboko smo zabrinuti zbog sve većeg broja slučajeva uznemiravanja ekoloških aktivista i pozivamo organe vlasti i industriju da odmah zaustave sve nasilne akcije protiv aktivista, spriječe eventualne buduće slučajeve i temeljno istraže postojeće slučajeve.

Pozivamo organizacije civilnog društva da obrate pažnju na problem zagađenja zraka i da udružimo snage kako bismo osigurali pristup informacijama i učešće javnosti u odlučivanju o ovoj temi.

Ostrava, 21. novembra 2018

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Talića brdo 11, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba