Ključna uspostava dijaloga na definisanju najboljih rješenja za zaštitu prirode u Zeničko-dobojskom kantonu

Eko forum je u okviru Projekta Zaštita prirode na teritoriji grada Zenica, u petak bio domaćin sastanka organizacija civilnog društva sa predstavnicima ŠPD ZDK, koje upravlja Parkom prirode Tajan, čime je otvoren dijalog sa institucijama nadležnim za brigu o područjima prirode u Zeničko-dobojskom kantonu. Ovo je nastavak saradnje udruženja uključenih u implementaciju projekata zaštite prirode s područja ZDK, koja je počela stvaranjem neformalne Koalicije za zaštitu prirode, u septembru na Matinskom visu.

FACEplus 7.10.2021

Zenica je jedan od najzagađenijih gradova u BiH i šire! „Eko Forum“ se bori protiv tog zagađenja, ali i korupcije! Borimo se za vladavinu prava! Korupcija u BiH nije incident! Ne dešava se ponekad! Kod nas je korupcija način života!