Institut

Istraživanje utjecaja zagađenja na zdravlje uz podršku američke ambasade

Na zahtjev Eko foruma, Ambasada SAD u Sarajevu je pozvala eksperta američke agencije za zaštitu okoliša (EPA – Environmental Protection Agency) za pitanja utjecaja zagađenja na zdravlje, Beth M. Hassett-Sipple. Paul Frick, asistent za ekonomska pitanja Ambasade i Beth M. Hassett-Sipple, naučni saradnik Ambasade, posjetili su danas institucije koje se bave zdravljem i Read more…

Tužilaštvo

Dvije godine bez odluke o prihvatanju ili odbacivanju krivičnih prijava

Tužnim srcem javljamo da su se danas navršile pune dvije godine kako krivične prijave protiv kompanije ArcelorMittal i odgovornih zaposlenika, bivše ministrice Đurić Branke i bivšeg direktora inspekcije Tirak Ibrahima spokojno počivaju u tužilaštvima Zeničko-dobojskog i Sarajevskog kantona. Tekst krivičnih prijava smo tada objavili i na našoj web stranici. U međuvremenu, tužilaštvo Read more…

2017 Aarhus shadow report

Izvještaj o implementaciji Arhuške konvencije u BiH pripremile samo NVO, jer vlast to nije bila u stanju

UNECE (Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu) objavila je izvještaje o provođenju Aarhuške konvencije, koje su pripremile vlade zemalja potpisnica, ali i nevladine organizacije. Na web stranici UNECE mogu se naći zvanični izvještaji skoro svih zemalja potpisnica, koje su pripremile vlade, ministarstva i fokalne tačke za provođenje konvencije u tim zemljama. Izvještaja Read more…