Predavanje “Izvještaj o stanju planeta 2016”

Predavanje “Izvještaj o stanju planeta 2016”u petak 28.10.2016. godine, u 14:30 sati,Impulsni kreativni centar, ZEDA Zenica Predavanje “Izvještaj o stanju planeta 2016 (Living Planet Report)” organiziraju Eko forum Zenica i Impulsni kreativni centar u suradnji sa WWF Adria (Svjetska organizacija za zaštitu okoliša). Fokus predavanja će biti predstavljanje “Izvještaja o Read more…

Aarhuška konvencija u BiH – na disketi za 5 KM ili na papiru za 82 KM

Vlada Federacije BiH je finansirala petogodišnje istraživanje zagađenja tla, biljaka i mlijeka u okolini Zenice, kako bi se utvrdio utjecaj prvenstveno industrijskog zagađenja na kvalitet ovih resursa. Federalni agropedološki zavod je na svojoj web stranici objavio Finalni izvještaj o petogodišnjem monitoringu zemljišta na području općine Zenica za period 2011-2015, a Read more…

O ekologiji na generalnom sajmu ZEPS 2016

U okviru 23. generalnog sajma ZEPS 2016, održat će se dva okrugla stola, u srijedu, 5.10.2016 na temu Agroekologija, a u četvrtak, 6.10.2016, na temu Ekologija. Zenički privredni susreti ZEPS iz godine u godinu obogaćuju svoje aktivnosti, koje prezentira  u oblasti zaštite okoliša. Organizacija okruglih stolova u okviru pratećih manifestacija Read more…