Dozvole

Podsjećamo na rok važenja okolinskih dozvola

Zakon o zaštiti okoliša FBiH (“Službene novine FBiH”, 33/03 i 39/09): Član 116. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj svako pravno lice koje: prekrši zahtjeve iz člana 67. ovog zakona; izgradi ili rukovodi radom pogona i postrojenja ili obavlja aktivnosti bez pribavljene okolinske dozvole ili suprotno okolinskoj Read more…

Radionica “PRTR registar BiH” Kako pristup podacima o emisijama može smanjiti nivo industrijskog zagađenja?

Udruženja Eko forum iz Zenice, BiH i Arnika iz Praga, Češka Republika, zajednički realizuju projekat “Pravo na zdrav okoliš: Arhus centar u Zeničko-dobojskom kantonu i prenos iskustava iz Češke Republike“. U okviru projekta organizujemo radionicu “PRTR registar BiH“, koja će se održati u Sarajevu, 14.11.2014. godine, u prostorijama OSCE BiH, u Read more…

Arnika

Podaci o emisijama zagađenja u FBiH uskoro postaju javno dostupni

U petak, 14.11.2014, u prostorijama OSCE BiH u Sarajevu,uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Češke Republikeodržana je radionica pod nazivom PRTR registar u BiH –Kako pristup podacima o emisijama može smanjitinivo industrijskog zagađenja? Organizatori radionice, zenički Eko forum i češka organizacija Arnika, na jednom mjestu su okupili više nevladinih organizacija, eksperata i Read more…