Zrak

Inspekciju ne možemo zvati jer se lažiraju i kriju rezultati mjerenja kvaliteta zraka

Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica vrši mjerenja zagađenosti zraka u Zenici na fiksnim stanicama (Institut, Crkvice, Tetovo) pomoću opreme za dnevno uzorkovanje i naknadnu laboratorijsku obradu. Odnedavno Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica vrši mjerenja zagađenosti zraka i pomoću automatske mobilne stanice koju mu je ustupio na rukovanje ZE-DO kanton. U Read more…

Fond

Fond za zaštitu okoliša FBiH našim novcem finansira zagađivače

Dana 12. oktobra 2012. godine, na osnovu raspisanog “Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša”, donesena je Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda u Read more…