Grijanje

Zenica mora imati jeftinije grijanje

Cijena grijanja u Zenici je iz godine u godinu sve viša, što se pravda povećanjem cijena energenata. U nedavnim razgovorima s predstavnicima ArcelorMittala dobili smo informaciju da će cijena tople vode koju ArcelorMittal isporučuje za grijanje grada morati biti još veća, jer su u međuvremenu poskupili ugalj, zemni plin i Read more…

Monitoring kvaliteta zraka u Zenici

Podaci o kvalitetu zraka u Zenici se već duže vrijeme nigdje ne objavljuju, iako Zakon o zaštiti zraka FBiH propisuje tu obavezu: Član 32: Stručna institucija ovlaštena od Federalnog ministarstva okoliša i Federalnog ministarstva zdravstva osigurava da se ažurirane informacije o koncentracijama zagađujućih materija u zraku redovno dostavljaju javnosti i odgovarajućim Read more…