Visoka peć maj 2011

Zašto se više ne objavljuju rezultati mjerenja?

Na web stranici Općine Zenica (www.zenica.ba) do 27.4.2011. objavljivali su se rezultati mjerenja zagađenosti zraka. Obzirom da se od početka maja 2011 kontinuirano dešavaju “incidenti” velikih emisija iz pogona Visoke peći u kompaniji ArcelorMittal, a građani nemaju informaciju o količinama emisija i imisija zagađujućih materija, Eko forum je od Općine Read more…